Sterkt kvartal for Nordea i Norge

Pressemelding | 27-04-2017 06:47

-       Vi er godt fornøyd med resultatet som vi leverer for starten av 2017. Vi ser nå en lysning i norsk økonomi, men det vil ta tid og for deler av landet vil omstillingen fortsatt gi en tøff hverdag, sier Snorre Storset, administrerende direktør i Nordea Bank Norge.

Driftsinntektene for kvartalet er 3 194 millioner kroner, opp 188 millioner kroner fra 1. kvartal 2016. Økningen skyldes i hovedsak bedring i netto renteinntekter, samt økte inntekter fra større aktivitet innen sikringsforretninger som påvirker netto resultat på poster til virkelig verdi. Driftskostnadene for 1. kvartal økte med 32 millioner kroner sammenlignet med 1. kvartal 2016.  

Det er tatt avsetninger til tap på utlån på 223 millioner kroner i 1. kvartal 2017, 21 millioner kroner lavere enn 1. kvartal 2016. Nedgangen skyldes lavere individuelle tapsavsetninger, mens gruppevise tapsavsetninger øker, primært forårsaket av fortsatt usikkerhet innen oljerelatert sektor.

-       Vi ser at utfordringene for næringer innen offshore og deler av shipping ikke gir slipp. Her jobber vi aktivt med våre kunder for å finne gode løsninger, men omstillingsprosessen er på langt nær ferdig, sier Storset.

Nordea Bank Norge hadde vekst i utlån til personmarkedet på 3 prosent annualisert i 1. kvartal 2017. Innskudd fra personmarkedet viser en nedgang på 2,0 prosent annualisert i samme periode.

-       Det er klare tegn til økende interesse for fondssparing, hvor vi har hatt en kraftig vekst hittil i år. Økt kunnskap og større fokus på pensjonssparing, samt lavrenteperioden vi er inne i, er nok de viktigste bidragsyterne til dette, sier Storset.

Finansielle nøkkeltall for 1. kvartal 2017 (1. kvartal 2016 i parentes).

  • Driftsresultat 1 612 NOKm (1 437)
  • Driftsinntekter 3 194 NOKm (3 006)
  • Driftskostnader 1 358 NOKm (1 326)