Vi har begynt å spare smartere

Pressemelding | 20-07-2017 08:30

Nå endrer stadig flere kunder sine pensjonsavtaler ved å bytte fond og endre aksjeandelen. – Det er gledelig at flere styrker muligheten for en høyere inntekt som pensjonist. Med vedvarende lave renter vil pensjonssparing i fond med høy aksjeandel gi langt bedre resultat, sier Randi Marjamaa, administrerende direktør i Nordea Liv.


Tekst til foto: Adm. direktør Randi Marjamaa i Nordea Liv gleder seg over at stadig flere kunder sparer smartere til pensjon.

Omtrent hver tiende kunde som jobber i bedrifter med avtale om innskuddspensjon i Nordea Liv foretar bytte av fond. For kunder med private spareavtaler har hver syvende gjort endringer i sin fondsportefølje. De aller fleste bytter fra fond med for eksempel 10 eller 30 prosent aksjer, til fond med 50 prosent aksjeandel.
-For en kunde som i de fem årene fra 2012 til og med 2016 hadde sine pensjonsmidler i et fond med 10 prosent aksjer (Aktiva Bedrift 10) økte verdien med 5,2 prosent hvert år i snitt. Hadde kunden derimot valgt et fond med 80 prosent aksjer (Aktiva Bedrift 80) ville årlig avkastning i snitt vært 11,75 prosent. På et beløp som i utgangspunktet var 100.000 kroner ville forskjellen i avkastning bare i denne fem års-perioden utgjort ca 58.000 kroner, forteller hun.

Så langt i 2017 har pensjonssparing i Nordea Livs fond med aksjer gitt langt bedre avkastning enn om pengene hadde stått i banken. I årets seks første måneder var avkastningen i innskuddsfondet Aktiva Bedrift 100 (100 prosent aksjer) 7,3 prosent, mens den i Aktiva Bedrift 50 (50 prosent aksjer) var 5,4 prosent.

Individuell pensjonssparing blir meget attraktiv
- Vi har lenge etterlyst ordninger som stimulerer folks interesse og engasjement for målrettet sparing til egen pensjon. Det får vi nå med Individuell pensjonssparing, der du kan spare inntil 40.000 kroner året og trekke 24 prosent (23 prosent i 2018) av sparebeløpet fra på skatten. Det er svært positivt at den nye ordningen får bred politisk oppslutning. I Nordea Liv gleder vi oss til å tilby et enkelt og godt pensjonsspareprodukt som vil appellere til folk flest, sier Randi Marjamaa.

Godt resultat – styrket soliditet
Nordea Liv fikk et resultat før skatt i første halvår på 324 millioner kroner, mot 311 millioner kroner i samme periode i 2016. Resultatet inkluderer en avsetning til «langt liv» med 143 millioner kroner. Selskapet har til sammen avsatt 2.731 millioner kroner for å møte større forpliktelser som følge av økt levealder i befolkningen. Ved utgangen av første halvår utgjorde soliditetskapitalen 14.260 millioner kroner, og utgjør 30,9 prosent av forsikringstekniske avsetninger med garanti.

Kontaktpersoner:
Adm. direktør Randi Marjamaa Telefon 92 80 10 21
Økonomidirektør Jørn Nøstdal 
Telefon 98 28 02 30

Documents