Nordea kommenterer medieforespørsel om pågående etterforskning innledet av dansk påtalemyndighet

Pressemelding | 15-08-2017 15:45

I forrige uke fikk Nordea Bank i Danmark som forventet besøk av representanter for den danske påtalemyndigheten (den danske statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, SØIK), siden de nå formelt har åpnet en etterforskning.

- Besøket var ventet. Det skjer i forlengelsen av påbudene det danske Finanstilsynet offentliggjorde i juni 2016 om overtredelse av regelverket for bekjempelse av hvitvasking (AML) i Nordea Bank Danmark A/S. På det tidspunktet ble saken – i henhold til danske rutiner – overført til påtalemyndigheten for videre etterforskning, sier Julie Galbo, Chief Risk Officer hos Nordea Bank AB.

I juni 2015 foretok det danske Finanstilsynet en undersøkelse av hvordan Nordea Bank Danmark A/S hadde overholdt regelverket for bekjempelse av hvitvasking. Undersøkelsen førte til kritikk fra Finanstilsynet, og den 17. august 2016 ble saken i henhold til danske rutiner overført til påtalemyndigheten for videre etterforskning.

- Vi fokuserer på å samarbeide fullt ut med påtalemyndigheten, og vi er opptatt av å sikre tilgang til all relevant informasjon, sier Julie Galbo og fortsetter:

- Denne saken går tilbake til sommeren 2015, og vi er fornøyd med at prosessen nå fortsetter. Vi håper at vi kan avslutte saken i samarbeid med den danske påtalemyndigheten så snart som mulig.

I juni 2015 startet Nordea opp et program for bekjempelse av hvitvasking (AML). Programmet jobber med å sikre robuste konsernomfattende standarder og rutiner. Som en del av dette arbeidet samlet vi de fleste oppgavene knyttet til bekjempelse av hvitvasking, som vedrører «Kjenn-din-kunde», sanksjonsscreening og transaksjonsovervåkning, i én sentral enhet. Videre jobber vi med å styrke funksjoner og rutiner for etterlevelse av lover og regler. I dag jobber til sammen 1500 medarbeidere på heltid med disse oppgavene. Å få avsluttet den pågående etterforskningen går hånd i hånd med dette arbeidet.

For mer informasjon:
Stine Wind, pressesjef, Danmark, +45 40 45 10 72

Documents