Norsk økonomi snart friskmeldt

Pressemelding | 06-09-2017 09:00

Veksten i norsk økonomi har tatt seg opp og utsiktene fremover er gode. Stigende bolig- og næringslivsinvesteringer, god vekst i eksporten og solid forbruksvekst gjør at veksten i 2018 kan bli såpass sterk at vi i løpet av året når full kapasitetsutnytting. I løpet av neste år er dermed norsk økonomi friskmeldt.

Veksten i fastlandsøkonomien i første halvår var relativt sterk. Fallet i de oljetunge næringene har stoppet opp, mens resten av økonomien fortsatt vokser i et solid tempo. Arbeidsledigheten faller raskere enn ventet, nå også på Sør-Vestlandet. Kronekursen er fortsatt å regne som svak, og kan komme til å styrke seg i takt med en normalisering av økonomien. Sammen med fortsatt moderate lønnsoppgjør betyr det at inflasjonen holder seg lav. Første renteøkning kommer derfor trolig ikke før rentene settes opp ute en gang i 2019.

I den nye utgaven av Nordeas makroøkonomiske rapport «Nordea Economic Outlook» som publiseres i dag, ser økonomene i Nordea det som lite sannsynlig at vi får kraftig boligprisfall på landsbasis. Derfor vil heller ikke utviklingen i boligmarkedet dempe veksten i privat forbruk i særlig grad.

- Med flere i arbeid og fortsatt lave renter er det svært lite sannsynlig med et boligkrakk. Vi ser for oss en videre korreksjon ned i prisene i Oslo-området gjennom høsten. I store deler av landet forøvrig kan boligprisene øke forsiktig over de neste årene. Prisene her har ikke økt unormalt mye gitt rentefallet og inntektsveksten slik som i Oslo området, sier sjeføkonom Kjetil Olsen.

I et eget spesialtema i rapporten tar økonomene i Nordea for seg den kommende robotrevolusjonen. Rask utvikling innen robotteknologi og kunstig intelligens gir stort potensial for at maskiner tar over arbeidsoppgaver tidligere utført av mennesker. Dette har ført til en utbredt frykt over mangel på arbeid og massearbeidsledighet.

- Frykten er antagelig overdrevet. Framtidens utfordring blir ikke mangel på arbeid, men omstilling og økte forskjeller. Disse utfordringene takles best i land med en velutdannet og fleksibel arbeidsstyrke, et effektivt skattesystem og ikke minst med et velferdssystem som omfordeler inntekt. Den norske modellen er særlig godt rustet til å dra nytte av den nye teknologien og møte de utfordringene som kommer, sier sjeføkonom Kjetil Olsen.

Du kan lese hele rapporten på: http://ndea.mk/EO1701DLno


For mer informasjon:
Kjetil Olsen, sjeføkonom, 22 48 79 56 (kol [at] nordea.com (kol[at]nordea[dot]com))
Erik Bruce, sjefanalytiker, 22 48 44 49 (erik.bruce [at] nordea.com (erik[dot]bruce[at]nordea[dot]com))
Thina M. Saltvedt, sjefanalytiker, 22 48 79 93 (thina.margrethe.saltvedt [at] nordea.com (thina[dot]margrethe[dot]saltvedt[at]nordea[dot]com))
Joachim Bernhardsen, analytiker 22 48 79 13 (joachim.bernhardsen [at] nordea.com (joachim[dot]bernhardsen[at]nordea[dot]com))
Christian Steffensen, kommunikasjonsdirektør, 40882373 (christian.steffensen [at] nordea.no (christian[dot]steffensen[at]nordea[dot]no))

Documents