Styret i Nordea Bank AB (publ) påbegynner en prosess for flytting av morselskapets hovedsete til Finland

Børsmelding | 06-09-2017 16:50

Styret i Nordea Bank AB (publ) påbegynner en prosess for flytting av morselskapets hovedsete til Finland – virksomheten i alle de nordiske hjemmemarkedene forblir uendret

På sitt møte 6. september 2017 vedtok styret i Nordea Bank AB (publ) å påbegynne en prosess for flytting av morselskapets hovedsete fra Sverige til Finland. Det skjer ingen endringer i den daglige driften i de nordiske hjemmemarkedene, og vedtaket får ingen konsekvenser for kundene. Bare et fåtall medarbeidere forventes å bli berørt, og Nordea vil fortsatt være en stor skattebetaler i alle fire hjemmemarkeder.

Nordeas unike tverrnordiske og internasjonale struktur har betydd at gjeldende nasjonale regelverk ikke har vært helt hensiktsmessig for bankens forretningsmodell og siste strategiske utvikling. Med hovedsete i et land som er medlem av EUs bankunion vil Nordea være underlagt det samme regelverket som sammenliknbare banker i Europa. Håndhevingen av regelverket blir mer konsekvent, og det vil gi likere spilleregler.

- Styrets vedtak om å påbegynne en prosess for flytting av morselskapet til Finland er resultatet av seks måneder med grundige vurderinger og analyser av konkurranseforholdene og utfordringene Nordea har. Vi ser på flyttingen som et viktig strategisk steg når det gjelder å posisjonere Nordea på lik linje med sammenliknbare banker i Europa. Bankunionen gir like spilleregler og forutsigbare regelverk, noe som etter vårt syn er til beste for Nordeas kunder, aksjonærer og medarbeidere, sier styreleder i Nordea Bank AB (publ) Björn Wahlroos.

- Vi vil fortsette å skape verdi for alle kundene med den nordiske forretningsmodellen på samme måte som i dag. Vi er fortsatt like opptatt av alle våre fire hjemmemarkeder og ser frem til å fortsette å utvikle solide produkter og løsninger for kundene våre og bidra til de nordiske samfunnene og økonomiene, sier konsernsjef Casper von Koskull i Nordea Bank AB (publ).

Resolusjonsavgiftene og avgiftene til innskuddsgarantien for 2018 forventes å øke med EUR 60m - EUR 200m sammenliknet med 2017, og for 2019 forventes avgiftene å være EUR 60m - EUR 150m over nivået i 2017. Det endelige utfallet vil blant annet avhenge av tidspunktet for flyttingen. Nordea regner med at nåverdien av resolusjonsavgifter, innskuddsgarantier og andre overgangseffekter vil være positiv i størrelsesorden EUR 1 000m - EUR 1 100m.

På kapitalsiden er regelverkene per i dag forskjellige, men det er for tidlig å si hvordan de samlede kapitalkravene til Nordea-konsernet vil bli påvirket av en flytting.

Nordea har til hensikt å opprettholde sin kapital- og utbyttepolitikk.

Fokuset på å opprettholde Nordeas forretningsmodell og AA-rating vil ikke bli påvirket.

Nordea-aksjen vil fortsatt være notert på børsene i Stockholm, Helsinki og København.

Flyttingen planlegges gjennomført som en omvendt tverrnasjonal fusjon der Nordea Bank AB (publ) vil bli fusjonert inn i et nyopprettet finsk datterselskap. Fusjonen er planlagt gjennomført i andre halvår 2018. Den forutsetter godkjennelse av berørte tilsynsmyndigheter og aksjonærenes samtykke på en generalforsamling.

Som følge av vedtaket inviterer Nordea til et kort pressemøte på telefon i dag, onsdag 6. september 2017 kl. 17.00–17.30 CET. Telefonnummer: +46 200 125 783. Møte: ID 83570624. Det vil bli holdt pressekonferanse 7. september kl. 08.00 CET/09.00 EET i Helsinki på Nordea Campus, Aleksis Kiven katu 7. Registreringen åpner kl. 07.30 CET/08.30 EET. Av sikkerhetshensyn vil man måtte vise frem et gyldig identitetsbevis.

For å delta på pressekonferansen, sender du en e-post til: kati.tommiska [at] nordea.com (kati[dot]tommiska[at]nordea[dot]com).
Webcast URL: http://edge.media-server.com/m/p/2bxm7j3o

Telefonkonferanse:  
Deltakere ringer inn på:  
Kode:  5199007  
Storbritannia:                   +44(0)20 3427 1903
Sverige:          +46(0)8 5065 3936
Danmark:        +4532 71 16 59
Finland:             +358(0)9 6937 9590
Norge:            +472350 0486

 
Nordea inviterer også analytikere og investorer til frokostmøte i London 7. september.

Tid: 09.00 CET/08.00 GMT
Sted: London Hilton on Park Lane, 22 Park Lane, London W1K 1BE, Argyll Suite.

Heikki Ilkka, Group CFO, og Rodney Alfvén, leder av Investor Relations, vil delta. Frokostmøtet med spørsmål og svar forventes å vare rundt én time.

For å delta kontakter du: Carolina Brikho på e-post: carolina.brikho [at] nordea.com (carolina[dot]brikho[at]nordea[dot]com)

Du kan også delta på telefon ved å ringe
+44(0) 20 3427 1913 eller +46(0)8 5065 3937 eller +1646 254 3365 eller +4532 71 16 58 eller +358(0)9 6937 9543, kode 7667705 senest kl. 08.50 CET/07.50 GMT.

Et opptak av konferansen vil bli lagt ut på www.nordea.com etter konferansen. Et opptak vil også være tilgjengelig frem til 14. september på telefon +44(0) 20 7660 0134 eller +46(0)8 5199 3077, kode 7667705.

For mer informasjon:
Rodney Alfvén, leder av Investor Relations: +46 72 235 05 15
Claes Eliasson, fungerende leder av Group External Communications, +46 72 141 67 12


Denne informasjonen er informasjon Nordea Bank AB (publ) er pålagt å offentliggjøre i henhold til EUs forordning om markedsmisbruk. Informasjonen ble levert via ovenstående kontaktpersoner for offentliggjøring kl. 16.50 CET den 6. september 2017.

Documents