Nordea og DNB har fullført sammenslåingen av sine baltiske virksomheter

Pressemelding | 01-10-2017 20:00

25. august 2016 besluttet Nordea og DNB å slå sammen virksomhetene sine i Estland, Latvia og Litauen og skape en ledende uavhengig leverandør av finansielle tjenester i Baltikum. Sluttføringen av avtalen var betinget av godkjennelse fra myndighetene. Etter å ha mottatt alle nødvendige godkjennelser fra de respektive offentlige organene, ble avtalen sluttført i dag.

Luminor vil være den tredje største finansielle virksomheten i den baltiske banksektoren med en markedsandel på 16 % for innskudd og 23 % for utlån. Luminor vil omfatte rundt 350 000 Nordea-kunder og 930 000 DNB-kunder i de tre landene. Banken får rundt 3000 medarbeidere og rundt EUR 15 milliarder i eiendeler. Samlede brutto utlån blir på EUR 12 milliarder, inkludert lån til både privatpersoner og bedrifter, og innskudd blir på EUR 9 milliarder. Luminor vil ha en ren kjernekapitaldekning på 17 % og en ren kjernekapital på EUR 1,6 milliarder.

Nordea vil ha 56 % av de økonomiske rettighetene og 50 % av stemmerettene i den nye virksomheten. Fra 4. kvartal 2017 innregnes Luminor i Nordeas resultat etter egenkapitalmetoden.

For mer informasjon:
Claes Eliasson, fungerende leder av Group External Communications, +46 72 141 67 12

Documents