Vinner med stabile aksjer

Pressemelding | 08-03-2018 12:20

Fondsforvalter Mats Andersson i Nordea har sin egen metode. Metoden har gitt en årlig avkastning på nær 20 prosent de siste fem årene,  og nå blir han hedret med Morningstar pris for suksessfondet Nordea Nordic Small Cap.
  

Nordea Nordic Small Cap er ifølge Morningstar det beste nordiske fondet markedsført i Norge i 2017. Prisen som ble delt ut på Morningstar Fund Awards 2018 i dag er blant annet basert på avkastning oppnådd siste fem år blant nordiske aksjefond som markedsføres i Norge.

- Vi er stolte over den anerkjennelsen som ligger i dette. I fondet har vi fokus på å plukke selskaper med stabil eierstruktur og ledelse, og å ha en lang investeringshorisont. Faktisk har noen av selskapene som har gitt svært god avkastning vært i porteføljen vår i godt over 10 år, sier forvalter Mats Andersson i Nordea.

Andersson har forvaltet fondet siden 2002 og han har tro på kontinuitet og grundighet i alle ledd som veien til suksess. Hvert år reiser teamet blant annet rundt til over 200 små og mellomstore bedrifter, for å besøke og undersøke hvordan driften og utsiktene utvikler seg.

Høy etterspørsel har gjort at fondet har måttet sette begrensninger på kjøp av fondsandeler.

Nordea Nordic Small Cap vant samme pris også i 2012 og 2017, og har blitt belønnet med flere andre priser de siste årene.
 

For mer informasjon:

Synne Ekrem, kommunikasjonssjef i Nordea Norge, mobil 99 76 79 96

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Documents