Nordea bøtlagt av det finske finanstilsynet

Pressemelding | 11-04-2018 08:55

Nordea Bank AB (publ), Finnish Branch* har blitt ilagt en bot på EUR 400.000 av det finske finanstilsynet (FIN-FSA) for sen transaksjonsrapportering til FIN-FSA forårsaket av en enkelt programmeringsfeil i 2016.

På grunn av en enkelt programmeringsfeil rapporterte Nordea ikke obligatorisk informasjon om et begrenset antall transaksjoner i 2016 i tide. Feilen ble rettet opp, og alle transaksjonsopplysninger som ikke var blitt rapportert, ble levert til FIN-FSA i 2016. Kundene ble ikke berørt.

Nordea er svært opptatt av å rapportere riktige transaksjonsopplysninger og handlet omgående da vi ble oppmerksomme på at transaksjonsopplysninger ikke var blitt innrapportert. Saken er håndtert i godt samarbeid med FIN-FSA.

*Tidligere Nordea Bank Finland Plc som ble fusjonert med Nordea Bank AB (publ) den 2. januar 2017. 


For mer informasjon:
Kati Tommiska, Group Communications Finland, +358 9 4245 1006

Documents