Nordea Liv rigger seg for vekst

Pressemelding | 25-04-2018 09:00

Flere store kunder har den siste tiden valgt Nordea Liv som pensjonsleverandør. Nå bretter Nordea Liv opp ermene for å ta i mot flere kunder og ta markedsandeler.

– Vi er klare, nå skal vi vokse, sier Randi Marjamaa, administrerende direktør i Nordea Liv.
Det har hun tenkt å klare ved å være en attraktiv samarbeidspartner for bedrifter på pensjon, og bidra med den solide erfaringen fra rådgivning til privatkunder til bedriftens ansatte.
– Våre fortrinn er at Nordea Liv er Nordens største livsforsikringsselskap og kapitalforvalter. Vi har levert solid avkastning over tid til våre kunder, og vi har gode digitale løsninger, sier Marjamaa.
De fem siste årene har innskuddsfondet Aktive Bedrift 100 (100 prosent aksjer) levert en avkasting på 66,0 prosent, mens Aktive Bedrift 50 (50 prosent aksjer) har levert 45,8 prosent.
Et annet konkurransefortrinn Marjamaa trekker frem, er Nordea Livs digitale løsninger.
– Vi skal levere gode og enkle løsninger for våre kunder. Her scorer kundene oss godt i dag, og vi investerer i å bli enda bedre. Kundene ønsker enkle løsninger med et språk de kan forstå, og det er vårt ansvar å tilrettelegge kundereisen fra a til å, både for bedriften og den ansatte, sier Marjamaa.

Godt første kvartal
Nordea Liv i Norge fikk et resultat før skatt per 1. kvartal på 118 millioner kroner, mot 148 millioner kroner i samme periode i 2017. Resultatet inkluderer en avsetning til «langt liv» med 72 millioner kroner. Selskapet har til sammen avsatt 2.966 millioner kroner for å møte større forpliktelser som følge av økt levealder i befolkningen. Ved utgangen av 1. kvartal utgjorde soliditetskapitalen 14.099 millioner kroner, som tilsvarer 30,2 prosent av forsikringstekniske avsetninger med garanti.

Ved utgangen av 1. kvartal 2018 var forvaltningskapitalen i Nordea Liv i Norge 119 millarder kroner som er en økning på 8,5 prosent siden tilsvarende periode året før. Avkastningen i første kvartal ble påvirket av den negative utviklingen i finansmarkedene. For kunder med innskuddspensjon i fondene Aktiva Bedrift 100 og Aktiva Bedrift 50, var avkastningen henholdsvis 7,9 prosent og 5,8 prosent for de siste 12 måneder. Investeringsvalg har økt med 16,6 prosent i siste 12 måneders periode.
  

For mer informasjon:
Randi Marjamaa, administrerende direktør i Nordea Liv, telefon 92 80 10 21
Jørn Nøstdal, økonomidirektør i Nordea Liv, telefon 98 28 02 30

Documents