Resultatet for 1. kvartal 2018

Børsmelding | 25-04-2018 07:00

Konsernsjef Casper von Koskulls kommentar til resultatet:

- 2016 og 2017 var preget av betydelige investeringer i forbedring av compliance- og risikovirksomhetene og en reduksjon av risiko i banken. Disse aktivitetene hadde en vesentlig innvirkning på både inntekter og kostnader. Videre har det ført til et økt internt fokus, og nå må vi tilbake til å fokusere mer på kundevirksomheten. Jeg er fornøyd med at vi nå er gjennom de viktigste delene av reduksjonen av risiko i banken. Risikoreduksjonen i Russland og innen shipping, olje og offshore går bra, og den internasjonale Private Banking-virksomheten er i ferd med å bli solgt.

I det første kvartalet av 2018 ser vi resultatene av kostnadsreduksjoner, kredittkvaliteten er på sitt sterkeste siden 2007, og kapitaldekningen har aldri vært høyere. Som tidligere kommunisert er vi overbevist om at nettoresultatet vil bli høyere i 2018 enn i 2017. Siden de underliggende inntektene i første kvartal var lavere enn forventet, er det en større utfordring å nå inntektsguidingen for hele året. Vi kommer derfor til å fokusere mer på å øke fremdriften i virksomheten, men med samme fokus på risiko og compliance som i dag. Vi gjentar kostnadsmålet for 2018 på EUR 4,9mrd.

Første kvartal 2018 mot første kvartal 2017 (første kvartal 2018 mot fjerde kvartal 2017):   

 • Netto renteinntekter EUR 1 053m, -12 %; -9 % i lokal valuta (-5 %, -5 % i lokal valuta)
 • Samlede driftsinntekter EUR 2 315m, -6 %; -4 % i lokal valuta (4 %, 4 % i lokal valuta) 
 • Samlede kostnader EUR 1 205m, -3 %; -1 % i lokal valuta (-11 %, -11 % i lokal valuta)
 • Resultat før tap på utlån EUR 1 110m, -9 %; -7 % i lokal valuta (28 %, 28 % i lokal valuta)
 • Netto tap på utlån EUR 40m, -65 %; -63 % i lokal valuta (-44 %, -43 % i lokal valuta)
 • Driftsresultat EUR 1 070m, -3 %; -1 % i lokal valuta (34 %, 35 % i lokal valuta)
 • Ren kjernekapitaldekning 19,8 %, opp fra 18,8 % (opp fra 19,5 %) 
 • Kostnader i forhold til inntekter 52 %, opp fra 51 % (ned 9 prosentpoeng fra 61 %) 
 • Tap i forhold til utlån på 7 basispunkter, ned fra 14 basispunkter (ned 2 basispunkter fra 9 basispunkter)
 • Avkastning på egenkapitalen 10,0 %, ned fra 10,3 % (opp 2,3 prosentpoeng fra 7,7 %)
 • Resultat per aksje, utvannet EUR 0,20 vs EUR 0,21 (EUR 0,20 vs EUR 0,15)

Valutakurser brukt for poster i resultatregnskapet i 1. kv. 2018: DKK 7,4468, NOK 9,6366 og SEK 9,9765.

For mer informasjon:  
Casper von Koskull, konsernsjef CEO, +46 10 157 1020 Christopher Rees, Group CFO, +45 5547 2377
Rodney Alfvén, leder av Investor Relations, +46 72 235 05 15          Christian Steffensen, kommunikasjonsdirektør i Norge, +47 408 82 373

Resultatet for siste kvartal

Informasjonen i denne pressemeldingen er informasjon Nordea Bank AB (publ) er pålagt å offentliggjøre i henhold til EUs forordning om markedsmisbruk og svensk lov om verdipapirmarkedet. Informasjonen ble levert for offentliggjøring gjennom byrået til kontaktpersonene over kl. 07.00 CET den 25. april 2018.

Documents

Pressemeldinger