Nordea kjøper Gjensidige Bank og inngår strategisk samarbeid med Gjensidige

Pressemelding | 02-07-2018 06:00

Nordea har inngått en avtale med Gjensidige Forsikring ASA om kjøp av samtlige aksjer i Gjensidige Bank ASA. Avtalen omfatter også et langsiktig strategisk distribusjonssamarbeid med Gjensidige i Norge.  

Gjensidige Bank er en av Norges ledende nettbaserte banker. Banken tilbyr privatkunder en rekke digitale banktjenester, boliglån, billån, usikrede lån og spare- og investeringstjenester på nett og gjennom et nettverk av solide samarbeidspartnere. 

– Dette er et stort skritt for oss og støtter opp under strategien vår og ambisjonene våre om å vokse i det viktige norske markedet. Som Nordens største bank er det naturlig for oss å slå oss sammen med det ledende forsikringsselskapet i Norge. Denne avtalen innebærer at mange flere nordmenn vil få en relasjon til Nordea, og vi skal betjene dem på best mulig måte, sier Snorre Storset, administrerende direktør i Nordea Norge. 

– Vi er overbevist om den strategiske verdien i å kunne tilby både forsikrings- og finansieringsprodukter til kundene våre i Norge. Samarbeidet vårt med Nordea vil gi Gjensidige muligheten til å tilby et bredere utvalg av finansieringsprodukter til både private og kommersielle kunder. Avtalen gir oss også muligheten til å nå nye kunder gjennom en av de ledende bankene i Norden, der digitalisering og innovasjon står høyt på dagsorden. Vi er veldig fornøyd med avtalen og gleder oss til et tett samarbeid med Nordea fremover, sier Helge Leiro Baastad, administrerende direktør i Gjensidige.  

Nordea kjøper Gjensidige Bank for en estimert sum av NOK 5500 millioner (EUR 578 millioner), som vil justeres for egenkapitalen Gjensidige Bank genererer frem til overføringen er sluttført. Oppkjøpet, som krever godkjenninger fra myndigheter og andre tilsyn, forventes å bli sluttført i første kvartal av 2019.  

Oppkjøpet vil styrke Nordeas posisjon som nest største bank i Norge og vil tilføre 176 000 kunder med EUR 4840 millioner i utlånsvolum (per 31. desember 2017). Gjensidige Bank er en lønnsom virksomhet i rask vekst ( >10 % i avkastning på egenkapital og 12 % total årlig vekst i utlånsvolum i årene 2015–2017). Gjensidige Bank vil gradvis integreres i Nordea, og Nordea vil ønske cirka 170 medarbeidere fra Gjensidige Bank velkommen.

Nordea forventer å levere årlige kostnadssynergier på omtrent EUR 25 millioner fra Nordea og Gjensidiges kombinerte omsetningsgrunnlag innen 2022. Utover det vil det tilkomme inntektssynergier fra ambisjonene om vekst. Oppkjøpet vil ha en positiv effekt på Nordeas resultat per aksje fra første år, gi en avkastning på investeringen på cirka 16 % innen 2022 og redusere Nordeas rene kjernekapitaldekning (CET1) med cirka 60 basispunkter

– Vi anser Nordea og Gjensidige som naturlige strategiske partnere. Begge har en solid internkultur og vi deler de samme verdiene. Vi er sikre på at alle kundene våre vil dra fordeler av det større og bedre tilbudet som følger når disse to sterke partnerne slår seg sammen, sier Storset.

De siste årene har Nordea hatt fokus på virksomheten i de nordiske kjernemarkedene. Med et av Europas mest solide balanseregnskap har vi muligheten til å styrke posisjonen vår i disse markedene og ta del i lønnsom vekst.

For mer informasjon:
Synne Ekrem, kommunikasjonssjef i Nordea Norge, tlf. 997 67 996 

Documents