Flere vil ha bærekraftig pensjon

Pressemelding | 19-07-2018 08:10

Etterspørselen etter bærekraftige fond har økt markant både blant privat- og bedriftskunder. Nå spisser Nordea Liv tilbudet og lanserer en egenportefølje med fem bærekraftige fond.

- Vi ser en klar trend, etterspørselen etter bærekraftige fond har eksplodert den siste tiden. Bedriftskundene forventer å investere i en bærekraftig portefølje, mens privatkundene nå etterspør det i mye større grad enn tidligere. Det har helt klart skjedd et skifte, sier Randi Marjamaa, administrerende direktør i Nordea Liv. Nordeas rolle som forvalter er å bidra til varig endring, noe som innebærer at vi gjennom aktivt eierskap følger opp bærekraftsmålene over tid.

Nordea Liv har derfor gjort det enkelt for kundene å velge bærekraftig ved å lansere porteføljen Globale Aksjer Bærekraft. Dette er en portefølje som investerer i selskaper som utmerker seg i måten de håndterer risiko knyttet til miljø, menneskerettigheter, arbeidsvilkår og forretningsetikk (ESG-analyse). Det er for øyeblikket fem fond i porteføljen, blant dem Nordea Global Stars og Nordea Global Climate and Environment. Globale Aksjer Bærekraft ble lansert 1. juni i år og har blitt godt tatt i mot av kundene.

Samtidig har fondsforvalterne som forvalter Aktiva Bedrift fondene justert investeringsstrategien. Nå allokeres mer midler til bærekraftige fond. I dette kvartalet er det plassert 500 millioner kroner i Nordea Stars-fondene, samt 975 millioner kroner i det nye rentefondet Nordea Kreditt Pluss Etisk.
- Dette er bare begynnelsen, vi vil allokere stadig mer midler over i fond som er mer bærekraftige, altså i selskaper som scorer høyt på ESG-screening. Det er den veien det går og fokuset på bærekraft blir bare sterkere, sier Marjamaa.

Best på avkastning
Nordea leverer best avkastning blant de valutasikrede fondene de siste ti årene. Nye tall fra Norsk Pensjon viser at Aktiva Bedrift har gitt best avkastning for både Aktiva Bedrift 30, 50 og 80.
- Pensjon er langsiktig, at vi leverer best avkastning med denne horisonten er et kvalitetstegn, sier Marjamaa.
Aktive Bedrift 30 (30 prosent aksjer) har hatt en snitt avkastning på 6 prosent de siste ti årene og
Aktiva Bedrift 50 og 80 har hatt henholdsvis en snitt avkastning på 6,8 og 7 prosent.

Tilfredsstillende resultat
Nordea Liv er Nordens største livsforsikringsselskap og kapitalforvalter. Per utgangen av 2. kvartal 2018 utgjør forvaltningskapitalen i Nordea Liv Norge 122 millarder kroner som er en økning på 7,6 prosent siden tilsvarende periode året før. Investeringsvalg har økt med 15,8 prosent i siste 12 måneders periode. Nordea Liv i Norge fikk et resultat før skatt per 2. kvartal på 252 millioner kroner, mot 324 millioner kroner i samme periode i 2017. Resultatet inkluderer en avsetning til «langt liv» med 117 millioner kroner. Selskapet har til sammen avsatt 3.014 millioner kroner for å møte større forpliktelser som følge av økt levealder i befolkningen. Ved utgangen av 2. kvartal utgjorde soliditetskapitalen 14.4 milliarder kroner som tilsvarer 31 prosent av forsikringstekniske avsetninger med garanti.
  

For mer informasjon:
Randi Marjamaa, administrerende direktør i Nordea Liv, telefon 92 80 10 21
Jørn Nøstdal, økonomidirektør i Nordea Liv, telefon 98 28 02 30

Documents