Resultatet for 2. kvartal 2018

Børsmelding | 19-07-2018 07:00

Konsernsjef Casper von Koskulls kommentar til resultatet:

- I dette kvartalet har vi sett at innsatsen for å bedre kundetilfredsheten begynner å bære frukter, og vi ser tegn til fremgang på tvers av virksomheten, både på bedrifts- og personkundesiden. Vi leverer på kostnader, compliance, kapital og kredittkvalitet, som er grunnlaget for å kunne fortsette å være en stabil, trygg og betrodd bankpartner for kundene i dag og i morgen.

De siste årene har Nordea forenklet virksomheten og spisset den mot kjernemarkedene og -kundene i Norden. Det planlagte kjøpet av Gjensidige Bank er nok et skritt i denne retningen. Dette er en lønnsom digital bank i vekst, og sammen med vårt strategiske partnerskap med Gjensidige gir dette oss muligheter til å styrke vår posisjon i et av våre nordiske kjernemarkeder og ta del i lønnsom vekst.

Med Den europeiske sentralbankens utstedelse av banklisensen til Nordea Bank Abp, som blir vårt nye morselskap etter flyttingen til Finland, har vi nådd nok en stor milepæl i transformasjonen av Nordea. Lisensen er avgjørende for at Nordea skal kunne drive en stabil og forutsigbar virksomhet innen bankunionen med de samme konkurransevilkårene som sine konkurrenter.

I dette kvartalet har vi sett tegn til økt fremdrift i virksomheten i noen av kjernemarkedene våre. Utlånsvolumene har stabilisert seg og øker i noen sektorer, og fremdriften i kapitalmarkeds- og rådgivningsvirksomheten vår er god. Når det gjelder sparerelaterte gebyrer og provisjoner har vi fremdeles utfordringer, og det er fortsatt press på marginene på utlån til personkunder. Selv om vi forventer moderat vekst i andre halvår, er det med den trege utviklingen i første halvår 2018 usannsynlig at de tilbakevendende inntektene i 2018 vil nå 2017-nivået*, men vi forventer likevel å kunne legge frem et bedre resultat for 2018 enn for 2017. Kostnadsutviklingen er i tråd med prognosen på EUR 4,9mrd for 2018, og i de neste kvartalene forventer vi tap på utlån under det langsiktige gjennomsnittet. 

*Inntektene for 2017 justert for utskillelsen av virksomheten i de baltiske landene og Nordea Life and Pension i Danmark.

Andre kvartal 2018 mot andre kvartal 2017 (andre kvartal 2018 mot første kvartal 2018):  

 • Netto renteinntekter EUR 1 073m, -9 %; -7 % i lokal valuta (+2 %, +2 % i lokal valuta)
 • Samlede driftsinntekter EUR 2 541m, +6 %; +8 % i lokal valuta (+10 %, +10 % i lokal valuta)
 • Samlede kostnader EUR 1 154m, -11 %; -8 % i lokal valuta (-4 %, -3 % i lokal valuta)
 • Resultat før tap på utlån EUR 1 387m, +24 %; +27 % i lokal valuta (+25 %, +25 % i lokal valuta)
 • Netto tap på utlån EUR 59m, -44 %, -41 % i lokal valuta (+48 %, +53 % i lokal valuta)
 • Driftsresultat EUR 1 328m, +31 %, +34 % i lokal valuta (+24 %, +24 % i lokal valuta)
 • Ren kjernekapitaldekning 19,9 %, opp fra 19,2 % (opp fra 19,8 %)
 • Kostnader i forhold til inntekter 45 %, ned fra 54 % (ned 7 prosentpoeng fra 52 %)
 • Tap i forhold til utlån på 10 basispunkter, ned fra 13 basispunkter (opp 3 bp fra 7 bp)
 • Avkastning på egenkapitalen 13,9 %, opp fra 9,5 % (opp 3,9 prosentpoeng fra 10,0 %)
 • Resultat per aksje, utvannet EUR 0,27 vs EUR 0,18 (EUR 0,27 vs EUR 0,20)

Valutakurser brukt for poster i resultatregnskapet i 2. kv. 2018: DKK 7,4477, NOK 9,5953 og SEK 10,1553.

For mer informasjon:

Casper von Koskull, konsernsjef CEO, +46 10 157 1020

Rodney Alfvén, leder av Investor Relations, +46 72 235 05 15

Christopher Rees, Group CFO, +45 5547 2377 
Christian Steffensen, kommunikasjonsdirektør i Norge, +47 408 82 373 


Resultatet for siste kvartal

Informasjonen i denne pressemeldingen er informasjon Nordea Bank AB (publ) er pålagt å offentliggjøre i henhold til EUs forordning om markedsmisbruk og svensk lov om verdipapirmarkedet. Informasjonen ble levert for offentliggjøring gjennom byrået til kontaktpersonene over kl. 07.00 CET den 19. juli 2018.
 

Documents