Finansinspektionen i Sverige godkjenner fusjonen mellom Nordea Bank AB (publ) og Nordea Bank Abp

Pressemelding | 23-08-2018 10:35

Finansinspektionen i Sverige har gitt Nordea tillatelse til å gjennomføre planen for fusjonen av Nordea Bank AB (publ) og Nordea Bank Abp. Dette er en del av forberedelsene til gjennomføringen av fusjonen og flyttingen av hovedsetet til Finland, som er medlem av EUs bankunion.

Nordea er glad for Finansinspektionens tillatelse til å gjennomføre fusjonsplanen. Det er et viktig steg videre i flyttingen til EUs bankunion etter at Den europeiske sentralbanken ga Nordea banklisensen den 26. juni 2018.

Flyttingen er planlagt gjennomført med virkning fra 1. oktober 2018 forutsatt at de nødvendige godkjennelsene fra myndighetene foreligger.

Å ha hovedsete i et land som er medlem av bankunionen, er den beste måten å sikre Nordea et rettferdig, stabilt og forutsigbart regelverk på linje med det konkurrentene har.

Nordea forventer at en flytting vil fremme interessene til kunder, aksjonærer og medarbeidere. Nordea skal fortsatt være en betrodd partner som har som mål å tilby kundene de beste tjenestene i markedet når som helst og hvor som helst. Det forventes ikke at kundene vil merke noen endringer i den daglige driften.

For mer informasjon:
Synne Ekrem, kommunikasjonssjef, Nordea i Norge +47 99 76 79 96

Documents