Tilleggsprospekt vedrørende fusjonen mellom Nordea Bank AB (publ) og Nordea Bank Abp

Pressemelding | 12-09-2018 14:30

Nordea har offentliggjort et tillegg til prospektet av 16. februar 2018 vedrørende innfusjoneringen av Nordea Bank AB (publ) i Nordea Bank Abp (Nordea Finland) og den etterfølgende børsnoteringen av aksjene i Nordea Finland. Finansinspeksjonen i Finland har i dag godkjent tilleggsprospektet, som omhandler nylige publiserte meldinger av Nordea.

Tilleggsprospektet er meldt til tilsynsmyndighetene for bruk i Sverige og Danmark, som i tillegg til Finland er de landene hvor det er tenkt at aksjene i Nordea Finland skal børsnoteres etter gjennomføringen av fusjonen.

Både prospektet og tilleggsprospekten er publisert på Nordeas nettsider på www.nordea.com og gjort tilgjengelige på kontoret til Nordea Finland i Aleksis Kiven katu 7, FI-00020 Nordea, Helsingfors, Finland. I tillegg er prospektet og tilleggsprospektet tilgjengelig i resepsjonen til Nasdaq Helsinki i Fabianinkatu 14, FI-00100 Helsingfors, Finland, samt ved hovedkontoret til Nordea i Smålandsgatan 17, SE 105 71 Stockholm, Sverige. Den finske, svenske og danske oversettelsen av det oppdaterte prospektsammendraget er lagt ut på Nordeas nettsider på www.nordea.com.

For mer informasjon:
Janina Pfalzer, Presseansvarlig, +46 76 495 33 78 
    
   
Viktig informasjon

Distribusjon av denne meddelelsen kan være undergitt restriksjoner som følger av lov, og personer som kommer i besittelse av ethvert dokument eller øvrig informasjon som det refereres til, bør gjøre seg kjent med og hensynta slike restriksjoner. Denne meddelelsen er ikke rettet mot, og er ikke ment å bli distribuert til eller brukt av personer eller enheter i jurisdiksjoner hvor slik distribusjon eller bruk strider mot lov eller forskrift eller som forutsetter registrering i den aktuelle jurisdiksjonen. Du bør lese prospektet nevnt ovenfor for mer utfyllende informasjon om Nordea-konsernet og fusjonen.

Informasjonen ble levert til publisering, via kontaktpersonene over, kl. 14:30 CET 12. september 2018.

Documents