Nordea selger sin eierandel i Luminor til Blackstone

Pressemelding | 13-09-2018 07:00

Som et ledd i Nordeas strategi om å konsentrere virksomheten i de nordiske kjernemarkedene har Nordea og DNB inngått en avtale om sammen å selge 60 prosent av Luminor til et konsortium ledet av private equity-fond ledet av Blackstone («Blackstone»). Nordea og DNB vil etter transaksjonen eie rundt 20 prosent hver i Luminor og fortsatt være representert i Luminors styre. Nordea og Blackstone har i tillegg inngått en avtale om fremtidig salg av Nordeas gjenværende andel på 20 prosent i løpet av relativt kort tid.

Nordeas beslutning om å selge aksjene i Luminor er et ledd i Nordeas ambisjon om å forenkle virksomheten, fokusere på de nordiske kjernemarkedene og bli en enda bedre bank for kundene. Dette er i tråd med andre transaksjoner Nordea har gjennomført den siste tiden, inklusive kjøpet av Gjensidige Bank i Norge, som forventes å bli sluttført i første kvartal 2019.  

- Salget er et naturlig neste skritt etter etableringen av Luminor i 2017 da Nordea og DNB skapte den tredje største banken i regionen – en sterk, uavhengig bank. Med dette salget kan vi i enda større grad rette fokuset og innsatsen mot de nordiske kjernemarkedene våre, og det gjør det mulig for oss å reinvestere kapital i disse nordiske markedene de neste årene, sier Topi Manner, leder av Personal Banking i Nordea. 

Blackstone er et av verdens ledende investeringsselskaper med rundt USD 440 milliarder i midler til forvaltning investert globalt på tvers av aktivaklasser. 

Transaksjonen avhenger blant annet av myndighetenes godkjennelse og forventes å bli sluttført i første halvår 2019.  

Avtalt salgspris for første del av transaksjonen der Nordea selger en aksjepost på rundt 36 prosent, er EUR 0,6 milliarder. Det gir Luminor, som på normalisert basis har en midt-ensifret avkastning på egenkapitalen, en markedsverdi på rundt EUR 1,7 milliarder, som tilsvarer 1,0x P/BV. Det fremtidige salget av Nordeas gjenværende 20 prosents eierandel vil bli gjennomført til en fast verdsettelse på 0,9x P/BV. Det tilsvarer en estimert salgmultippel på 0,97x P/BV for det samlede salget av Nordeas eierandel i Luminor, eksklusive transaksjonskostnader og øvrige regnskapsmessige konsekvenser for Nordea. I tillegg til den første delen av transaksjonen og avtalen om det fremtidige salget vil Nordea fortsatt tilby finansiering til Luminor på mellomlag sikt og levere tjenester i en overgangsperiode frem til 2020. 

På proformabasis[1] og basert på gjeldende kapitaldekningskrav forventes første del av transaksjonen å øke Nordeas rene kjernekapitaldekning (CET 1) med rundt 20 basispunkter når transaksjonen er sluttført. På proformabasis for det samlede salget av Nordeas eierandel i Luminor i henhold til avtalen om det fremtidige salget og etter Luminors tilbakeførsel av sin funding til Nordea forventes det en økning i ren kjernekapitaldekning på rundt 45 basispunkter. 

For mer informasjon:
Rodney Alfvén, leder av Investor Relations, +46 72 235 05 15 
Synne Ekrem, kommunikasjonssjef, Nordea i Norge +47 99 76 79 96 

[1] Basert på nåværende estimat for ren kjernekapitaldekning for fjerde kvartal 2018 etter Den europeiske sentralbankens godkjennelse til fortsatt bruk av eksisterende internmodeller (som meddelt i en pressemelding 17. august 2018) og proforma for kjøpet av Gjensidige Bank (som meddelt i en pressemelding 2. juli 2018). 

Documents