UBS Europe SE fullfører oppkjøpet av Nordeas Luxembourg-baserte private banking-virksomhet

Pressemelding | 15-10-2018 08:00

UBS og Nordea offentligjorde i dag at USBs kjøp av deler av Nordeas Luxembourg-baserte private banking-virksomhet er fullført.

Som offentliggjort i januar dekker transaksjonen kjøp av en del av Nordea Banks virksomhet og integrering av denne i UBS’ plattform, slik at kundene får tilgang til selskapets globale tilbud og lokale ekspertise. 

Beslutningen er tatt etter en grundig strategisk gjennomgang av virksomheten i Nordea Private Banking International. Gjennomgangen er en del av transformasjonen av Nordea, der målet er bedre risikostyring, fokus på kjernevirksomheten og utvikling av en enda bedre bank for kundene. Den resulterte i beslutningen om at Nordea skal konsentrere seg om private banking-virksomhet i Norden. Med kjøpet vil UBS kunne øke sin tilstedeværelse i Europa og ytterligere styrke sin posisjon som en viktig formueforvalter for nordiske kunder i Europa. 

Christine Novakovic, leder av Wealth Management EMEA, sier: - I dag kan vi offentliggjøre sluttføringen av dette viktige kjøpet, som gjør at vi kan styrke virksomheten vår i Luxembourg og vår posisjon som den ledende formueforvalteren i Europa. Sammen med de erfarne kollegaene våre fra Nordea kan vi utnytte hele potensialet vårt og dermed levere best mulige resultater til våre kunder og forretningspartnere. 

Snorre Storset, leder av Asset & Wealth Management i Nordea, sier: - Målet er å tilby de beste og mest relevante tjenestene til kundene våre, og vi øker nå fokuset vårt på private banking-aktiviteter i Norden. Vi er sikre på at vi med UBS har funnet en partner som vil levere profesjonell rådgivning av høy kvalitet i tråd med behov og krav fra våre internasjonale private banking-kunder.

Om UBS 

UBS tilbyr finansiell rådgivning og finansløsninger til formuende kunder, institusjonelle kunder og bedriftskunder over hele verden, samt personkunder i Sveits. UBS’ strategi bygger på bankens ledende globale virksomhet innen formueforvaltning og den ledende totalbanken i Sveits, understøttet av kapitalforvaltning og investment banking. Banken fokuserer på virksomheter som har en sterk posisjon i sine målmarkeder, som er kapitaleffektive, og som har gode utsikter til langsiktig strukturell vekst eller lønnsomhet. 

UBS er til stede i alle større finanshovedsteder i verden. Banken har kontorer i 52 land, der cirka 34 % av de ansatte jobber i Amerika, 34 % i Sveits, 18 % i resten av Europa, Midtøsten og Afrika og 14 % i Asia og Stillehavsregionen. UBS Group AG har cirka 61 000 ansatte verden rundt. Aksjen er notert på SIX Swiss Exchange og New York Stock Exchange (NYSE).

For mer informasjon:

Nordea        

Rodney Alfvén, leder av Investor Relations, +46 722 350 515
Roberta Alenius, leder av Group External Communications, +46 70 270 7217

UBS Group AG

Sveits: +41-44-234 85 00 
Storbritannia: +44-207-567 47 14 
Amerika: +1-212-882 58 57 
APAC: +852-297-1 82 00 

Documents