Resultatet for 3. kvartal 2018

Børsmelding | 24-10-2018 06:30

Konsernsjef Casper von Koskulls kommentar til resultatet:
- 3. kvartal var utfordrende, og vi er ikke fornøyd med inntektsutviklingen. Netto renteinntekter var stabile, mens gebyr- og provisjonsinntekter og spesielt poster til virkelig verdi var svake, hovedsakelig grunnet vanskelige markedsforhold og lavere aktivitet på bedriftsmarkedet. 

Vi fortsetter imidlertid å levere på kostnader, kredittkvaliteten er fortsatt solid, og kapitaldekningen er rekordhøy. 

Kundetilfredsheten økte for tredje kvartal på rad, spesielt i Sverige. Lånevolumene vokser, og ved inngangen til 4. kvartal ser den fremtidige oppdragsmengden lovende ut.  

Dette ble et historisk kvartal for Nordea da vi fullførte flyttingen av hovedkontoret til bankunionen og Finland. Flyttingen er en del av Nordeas generelle strategiske retning og gjør at vi kan drive under stabile og forutsigbare forhold med like spilleregler. Konsernets forretningsmodell påvirkes ikke av flyttingen, men den vil hjelpe oss med å fokusere på videreutviklingen av banken og å bli en enda bedre for bank for Nordeas kunder, medarbeidere og aksjonærer. 

Den 13. september annonserte Nordea og DNB at Blackstone skal kjøpe 60 % av alle aksjene i Luminor. De neste årene planlegger Nordea å selge de resterende 20 % av aksjene til Blackstone. Den 15. oktober fullførte vi salget av vår Luxembourg-baserte private banking-virksomhet.  

Jeg kan si at nå har Nordea reposisjonert seg til å bli en ekte nordisk bank med en veldig tydelig og enkel struktur og en rekordsolid balanse. Vi har muligheten til å bli en enda bedre bank for kundene samtidig som vi strukturelt reduserer kostnadene og øker effektiviteten. 

Tredje kvartal 2018 mot tredje kvartal 2017 (tredje kvartal 2018 mot andre kvartal 2018) 

 • Netto renteinntekter EUR 1072m, -10 %; -8% i lokal valuta (0 %, 0 % i lokal valuta) 
 • Samlede driftsinntekter EUR 2046m, -14 %; -12 % i lokal valuta (-19 %, -19 % i lokal valuta)
 • Samlede kostnader EUR 1136m, -6 %; -3 % i lokal valuta (-2 %, -1 % i lokal valuta)
 • Resultat før tap på utlån EUR 910m, -22 %; -21 % i lokal valuta (-34 %, -34 % i lokal valuta) 
 • Netto tap på utlån EUR 44m, -44 %; -44 % i lokal valuta (-25 %, -28 % i lokal valuta) 
 • Driftsresultat EUR 866m, -21 %; -19 % i lokal valuta (-35 %, -35 % i lokal valuta) 
 • Ren kjernekapitaldekning 20,3 % vs. 19,3 % (20,3 % vs. 19,9 %)
 • Kostnader i forhold til inntekter 56% vs. 51% (56% vs. 45%)
 • Tap i forhold til utlån på 8 basispunkter vs. 10 basispunkter (8 bp vs.10 bp) 
 • Avkastning på egenkapitalen 8,7% vs. 10,5 % (8,7 % vs. 13,9 %) 
 • Resultat per aksje, utvannet EUR 0,17 vs. EUR 0,21 (EUR 0.17 vs. EUR 0,27)        

Valutakurser brukt for poster i resultatregnskapet i 3. kv. 2018: DKK 7,4503, NOK 9,5900 og SEK 10,2414.

For mer informasjon:
Casper von Koskull, konsernsjef, +46 10 157 1020 Christopher Rees, Group CFO, +45 5547 2377
Rodney Alfvén, leder av Investor Relations, +46 72 235 05 15     
Synne Ekrem, kommunikasjonssjef i Norge, +47 997 67 996

Resultatet for siste kvartal

Informasjonen i denne børsmeldingen ble levert for offentliggjøring gjennom byrået til kontaktpersonene over kl. 07.30 EET (06.30 CET) den 24. oktober 2018.

Documents