Valgkomiteen for Nordeas generalforsamling 2019 opprettet

Pressemelding | 24-10-2018 18:45

Nordeas generalforsamling besluttet tidligere i 2018 å opprette en valgkomité som får som oppgave å legge frem forslag for generalforsamlingen i 2019 om valg av styremedlemmer, styreleder og godtgjørelser til styret og revisor.

De fire største aksjonærene etter antall stemmeretter som ønsker å delta i valgkomiteen, kan utnevne ett medlem hver. I tillegg deltar styreleder.

De fire største aksjonærene som ønsker å delta i valgkomiteen, har nå møttes, merket seg generalforsamlingens beslutning og formelt nedsatt valgkomiteen.

Medlemmene av valgkomiteen er:
Kari Stadigh, konsernsjef i Sampo plc
Mogens Hugo, utnevnt av Nordea-fonden
Hans Sterte, leder av Investment Management i Alecta 
Risto Murto, konsernsjef i Varma
Björn Wahlroos, styreleder

Kari Stadigh er utnevnt til leder av valgkomiteen.

Generalforsamlingen avholdes i Helsinki torsdag 28. mars 2019.

For mer informasjon:
Kari Stadigh, +358 10 516 0004

Documents