Nordea offentliggjør organisatoriske endringer

Børsmelding | 13-12-2018 07:00

Nordea Bank Abp – Børsmelding – Endring i styre/ledelse/revisjon

Nordea Bank Abp (Nordea) har besluttet å øke fokuset på og satsingen innen risiko og compliance ved å konsolidere ressurser på disse områdene. To roller i konsernledelsen endres. 

I løpet av de siste par årene har Nordea gjort betydelige forbedringer i risiko- og complianceenhetene ved å øke ressursene og styrke prosessene for å oppfylle både regulatoriske krav og Nordeas retningslinjer og verdier. Nå går Nordea et skritt videre og innfører en enda mer enhetlig tilnærming til hvordan vi kontrollerer og styrer risikoer på tvers av forretningsområder og konsernfunksjoner.

Risikostyringsenheter i forretningsområdene, som utgjør første forsvarslinje, blir samlet i en ny enhet, Group Business Risk Management. Enheten skal ledes av Julie Galbo, tidligere Chief Risk Officer, og vil omfatte Group Credit Risk Management, Group Financial Crime Prevention, Global Business Risk Implementation and Support (Global BRIS) og Chief Security Office.

Risikostyring og compliance i andre forsvarslinje blir samlet i én enhet, Group Risk and Compliance. Enheten skal ledes av Matthew Elderfield, Chief Risk Officer, tidligere leder av Group Compliance. En ny leder av Compliance skal rapportere til Chief Risk Officer, men som en atskilt enhet vil rollen også ha en direkte rapporteringslinje til styret.

Både Julie Galbo og Matthew Elderfield fortsetter som medlemmer av konsernledelsen.

– Dette er et viktig skritt videre på risiko- og compliancereisen som vil gjøre oss enda bedre rustet til å møte fremtidens utfordringer. Dette vil også gi en tydeligere rolle- og ansvarsinndeling mellom de enkelte enhetene og sikre en konsekvent kontrollkultur i konsernet, sier Casper von Koskull, konsernsjef i Nordea.

Organisasjonsendringene vil tre i kraft 1. januar 2019.

For mer informasjon:
Christian Steffensen, kommunikasjonsdirektør i Nordea Norge, +47 408 82 373 

Informasjonen i denne børsmeldingen ble levert for offentliggjøring gjennom byrået til kontaktpersonene over kl. 7.00 CET 13. desember 2018.

Vi bygger sterke og nære relasjoner gjennom vårt engasjement for kundene og samfunnet. Vi hjelper kundene våre med å nå mål og virkeliggjøre drømmer gjennom å tilby relevante finansielle løsninger. Vi er den største banken i Norden og et av de ti største finanskonsernene i Europa målt etter markedsverdi med rundt 11 millioner kunder. Nordea-aksjen er notert på Nasdaq Helsinki, Nasdaq Copenhagen og Nasdaq Stockholm. Les mer om oss på nordea.com.  


Documents