Cevian Capital investerer i Nordea

Børsmelding | 21-12-2018 08:10

Nordea Bank Abp – Børsmelding – Innsideinformasjon

I dag offentliggjorde Cevian Capital en aksjeandel i Nordea Bank Abp tilsvarende cirka 2,3 prosent av det samlede antallet aksjer og stemmer. Cevian Capital offentliggjorde også sine planer om å bli med i Nordea Bank Abps nominasjonskomite.

- Nordeas nominasjonskomite er glade for at Cevian ser et verdipotensial i Nordea og ønsker Cevian Capital velkommen i nominasjonskomiteen og til å delta komiteens arbeid, som har god fremdrift. Det forventes at nominasjonskomiteen fullfører arbeidet sitt innen februar 2019, tidsnok til å kunne levere sine forslag til Nordeas styre, som publiserer innkallingen til generalforsamlingen, sier Kari Stadigh, formann i nominasjonskomiteen og konsernsjef i Sampo Group Oyj.

For mer informasjon om Nordeas nominasjonskomite:
Kari Stadigh, +358 10 516 0004 

For annen informasjon knyttet til Nordea:
Rodney Alfvén, leder av Investor Relations, +46 722 350 515

 
Informasjonen i denne børsmeldingen er i overensstemmelse med EUs forordning om markedsmisbruk og ble levert for offentliggjøring gjennom byrået til kontaktpersonene over kl. 08.10 CET 21. desember 2018.


 
Vi bygger sterke og nære relasjoner gjennom vårt engasjement for kundene og samfunnet. Vi hjelper kundene våre med å nå mål og virkeliggjøre drømmer gjennom å tilby relevante finansielle løsninger. Vi er den største banken i Norden og et av de ti største finanskonsernene i Europa målt etter markedsverdi med rundt 11 millioner kunder. Nordea-aksjen er notert på Nasdaq Helsinki, Nasdaq Copenhagen og Nasdaq Stockholm. Les mer om oss på nordea.com.  

Documents