Avinor valgte Nordea Liv

Pressemelding | 07-02-2019 09:15

Nordea Liv skal levere pensjon til 2.000 ansatte i Avinor. Avtalen vil generere et årlig innskudd på om lag 130 millioner kroner.

– Vi er stolte av at Avinor velger oss som leverandør, og at våre gode løsninger, solide kapitalforvaltning og vårt fokus på bærekraft blir verdsatt, sier Randi Marjamaa, administrerende direktør i Nordea Liv.

Syv pensjonsleverandører var med i kappløpet, da det statlige aksjeselskapet Avinor utlyste en anbudskonkurranse på leveranse av pensjon til sine ansatte, før jul 2018. Det er drøyt 3000 ansatte i Avinor.

Etter en grundig prosess falt valget på Nordea Liv med bakgrunn i at Nordea leverte den beste løsningen i f.t pris og kvalitet. Avinor uttaler at de er godt fornøyd med Nordeas rådgivning til ansatte og ser frem til et godt og konstruktivt samarbeid..

– God og forståelig informasjon er viktig i arbeidet med pensjon. Dette skal vi sikre at de ansatte i Avinor får. Og de skal være trygge på at vi forvalter pensjonen på beste måte, sier Marjamaa.

Avinor har tidligere hatt pensjon for sine ansatte i Statens Pensjonskasse (SPK). De har nå valgt å lukke ordningen i SPK for opptak av nye medlemmer og konvertere til innskuddspensjon.

For mer informasjon:

Synne Ekrem, kommunikasjonssjef Nordea Norge, mob 99 76 79 96

Nordea er en av de ti største totalbankene i Europa målt etter markedsverdi. Vi har rundt 11 millioner kunder, 30 000 medarbeidere og bankkontorer på 600 steder. Nordea-aksjen er notert på Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsinki og Nasdaq Copenhagen. Vi har bred ekspertise og tilbyr produkter, tjenester og løsninger innenfor bank, kapitalforvaltning og forsikring. I Nordea bygger vi relasjoner basert på tillit ved å engasjere oss i kundene og samfunnet vi opererer i. 

Documents