Nominasjonskomiteens forslag til Nordeas generalforsamling 2019

Børsmelding | 07-02-2019 08:40

Nordea Bank Abp – Børsmelding – Annen informasjon offentliggjort etter børsens regler

Björn Wahlroos har informert nominasjonskomiteen om sin hensikt om å forlate styret i Nordea Bank Abp. Som ny styreleder foreslås Torbjörn Magnusson. 

Nominasjonskomiteen i Nordea Bank Abp offentliggjorde i dag sine forslag til Nordeas generalforsamling den 28. mars 2019. Styret i Nordea Bank Abp vil inkludere forslagene i innkallingen til generalforsamlingen som skal publiseres senere i februar 2019. 

Valg av styremedlemmer og styreleder 

Nominasjonskomiteen foreslår, for perioden frem til neste generalforsamling, 

- at antallet styremedlemmer som skal velges av generalforsamlingen, er 10 
- gjenvalg av Torbjörn Magnusson, Nigel Hinshelwood, Maria Varsellona, Birger Steen, Sarah Russell, Robin Lawther og Pernille Erenbjerg som styremedlemmer 
- valg av Kari Jordan, Petra van Hoeken og John Maltby som nye styremedlemmer  
- valg av Torbjörn Magnusson som styreleder  

Styret i Nordea Bank Abp har i tillegg tre ordinære styremedlemmer og ett varamedlem til styret som utnevnes av medarbeiderne. 

I tillegg til Björn Wahlroos er heller ikke Lars G. Nordström og Silvija Seres tilgjengelige for gjenvalg. 

Kari Jordan, Petra van Hoeken og John Maltby foreslås som nye styremedlemmer og Torbjörn Magnusson som ny styreleder 

Kari Jordan, Master of Science (økonomi), født i 1956, finsk statsborger, har solid bakgrunn innen bank- og industrinæringen. Han har nylig sluttet i stillingen som konsernsjef i Metsä Group (2006–2018), og før det han har omtrent 25 års erfaring fra flere stillinger i banknæringen, inkludert i Nordea-konsernet og Merita Bank Plc. Kari Jordan er styreleder i Outokumpu Oyj og styremedlem i Nokian Tyres Plc, og i tillegg innehar han flere lederroller i organisasjoner som ikke først og fremst har kommersielle formål. Han er uavhengig av Nordea Bank Abp og dets største aksjonærer. 

Kari Jordan eier 100 000 aksjer i Nordea Bank Abp. 

Petra van Hoeken, mastergrad i sivilrett, født i 1961, nederlandsk statsborger, har lang erfaring fra banknæringen og sluttet nylig i stillingen som Chief Risk Officer i Coöperatieve Rabobank U.A. Tidligere har hun erfaring fra lederstillinger i ABN Amro (1986–2007), Royal Bank of Scotland Plc (2007–2012) og NIBC Bank NV (2012–2016). Petra van Hoeken er for tiden styremedlem i Nederlandse Waterschapsbank NV, De Lage Landen (DLL) og Utrecht-America Holdings, Inc. Hun er uavhengig av Nordea Bank Abp og dets største aksjonærer.  

Petra van Hoeken eier ingen aksjer i Nordea Bank Abp. 

John Maltby, BSc (Hons) Engineering Science, født i 1962, britisk statsborger, er et erfarent styremedlem i finanssektoren og har tidligere innehatt roller i f.eks. Bluestep Bank AS og Tandem Bank. Han har også erfaring fra lederroller i banknæringen. John Maltby er for tiden styreleder i Good Energy Group Plc og styremedlem i Simplyhealth Group, Pepper Money og Bank of Ireland UK. Han er uavhengig av Nordea Bank Abp og dets største aksjonærer. 

John Maltby eier ingen aksjer i Nordea Bank Abp. 

Alle de foreslåtte nye medlemmene har samtykket i å stille til valg som styremedlemmer i Nordea Bank Abp, og Torbjörn Magnusson har samtykket i å stille til valg som styreleder.  

Det er nominasjonskomiteens og Nordea Bank Abps felles vurdering at styret og styremedlemmene som foreslås, er egnet for oppdraget, både samlet og individuelt, og at Torbjörn Magnusson er egnet for rollen som styreleder.

Søknader om godkjenning fra relevante myndigheter er sendt inn for alle kandidatene.

Uavhengighet i samsvar med finsk lov om eierstyring og selskapsledelse 

Alle de foreslåtte nye styremedlemmene som skal velges av generalforsamlingen, er, i samsvar med finsk lov om eierstyring og selskapsledelse, uavhengige av selskapet og dets største aksjonærer, med unntak av Torbjörn Magnusson, som ikke er uavhengig av selskapets største aksjonærer. Torbjörn Magnusson er ansatt i Sampo Group, og Sampo plc er en av de største aksjonærene i Nordea Bank Abp med en eierandel på omtrent 20 %. I tillegg er styremedlemmene og varamedlemmet til styret som utnevnes av medarbeiderne, ansatt i Nordea-konsernet og derfor ikke uavhengige av selskapet.  

Godtgjørelser til styremedlemmer  

Nominasjonskomiteen foreslår følgende årlige godtgjørelse til styremedlemmer som velges av generalforsamlingen:  

Rolle  Foreslått for 2019
(EUR)
 
2018 (EUR)  Økning (%) 
Styreleder  300 000   294 600  1,8 
Nestleder  145 000   141 300  2,6 
Andre styremedlemmer  95 000   91 950  3,3 

Nominasjonskomiteen foreslår følgende ytterligere årlig godtgjørelse for ledere og medlemmer av komiteer: 

Rolle  Foreslått for 2019
(EUR)
 
2018 (EUR)  Økning (%) 
Leder av styrets godtgjørelseskomite   42 000   36 050  16,5 
Medlemmer av styrets godtgjørelseskomite  26 000   25 750  1,0 
Ledere av alle andre komiteer  60 000   48 650  23,3 
Medlemmer av alle andre komiteer  30 000   29 600  1,3 

Ingen godtgjørelse betales medlemmer av styret som er ansatt i Nordea-konsernet.  

I tillegg foreslås det at Nordea Bank Abp vil dekke eller refundere alle styremedlemmenes kostnader som er direkte relatert til styrearbeid, inkludert reise, logistikk og overnatting.  

Nominasjonskomiteen merker seg at kravene i regelverket blir stadig mer omfattende, og at styrearbeidet i Nordea har blitt mer tidkrevende – både når det gjelder forberedelser og møtetid – og stiller større krav til forberedelser i komiteene, særlig for lederne for komiteene. Samlet berettiger dette en økning av godtgjørelsene til styremedlemmene. Nivået på godtgjørelsene som foreslås, anses å være i takt med markedet, tatt i betraktning Nordeas aktiviteter og markedsverdi.  

Utnevnelse av permanent nominasjonskomite 

Nominasjonskomiteen foreslår også at generalforsamlingen skal utnevne en permanent nominasjonskomité og godkjenne dens charter. Nominasjonskomiteen består av de fire største aksjonærene som ønsker å delta i nominasjonskomiteen, og Nordeas styreleder. Nominasjonskomiteens oppgaver inkluderer å forberede forslag til generalforsamlingen relatert til styresammensetningen, styreleder, godtgjørelse til styremedlemmer samt årlig gjennomgang av dens charter i tillegg til ytterligere oppgaver i henhold til finsk lov om kredittinstitusjoner. 

Medlemmene av nominasjonskomiteen som ble utnevnt i 2018 er Kari Stadigh, konsernsjef i Sampo plc og leder av nominasjonskomiteen, Mogens Hugo, utnevnt av Nordea-fonden, Hans Sterte, leder av Investment Management i Alecta, Risto Murto, konsernsjef i Varma, Björn Wahlroos, styreleder og Christer Gardell, Managing Partner og en av grunnleggerne av Cevian Capital AB (Christer Gardell ble medlem av nominasjonskomiteen 10. januar 2019).

For mer informasjon om Nordeas nominasjonskomite: 
Kari Stadigh, +358 10 516 0004 

For annen informasjon relatert til Nordea: 
Rodney Alfvén, leder av Investor Relations, +46 72 235 05 15

Informasjonen i denne børsmeldingen er i overensstemmelse med EUs forordning om markedsmisbruk og ble levert for offentliggjøring gjennom byrået til kontaktpersonene over kl. 09.40 EET 7. februar 2019.


Vi bygger sterke og nære relasjoner gjennom vårt engasjement for kundene og samfunnet. Vi hjelper kundene våre med å nå mål og virkeliggjøre drømmer gjennom å tilby relevante finansielle løsninger. Vi er den største banken i Norden og et av de ti største finanskonsernene i Europa målt etter markedsverdi med rundt 11 millioner kunder. Nordea-aksjen er notert på Nasdaq Helsinki, Nasdaq Copenhagen og Nasdaq Stockholm. Les mer om oss på nordea.com.


Documents