Handel utført av primærinnsidere

Primærinsideres handel | 18-02-2019 08:45

Nordea Bank Abp – Børsmelding – Handel utført av primærinnsidere

Melding om transaksjon i henhold til artikkel 19 i EUs forordning om markedsmisbruk

Person underlagt meldeplikt
Navn: von Koskull, Casper
Stilling: Konsernsjef
Utsteder: Nordea Bank Abp
LEI: 529900ODI3047E2LIV03

Meldingstype: FØRSTE MELDING
Referansenummer: 529900ODI3047E2LIV03_20190215140406_3

 
Transaksjonsdato: 15.02.2019
Handelsmarked: XPOS
Instrumenttype: AKSJE
ISIN: FI4000297767
Transaksjonstype: Kjøp

Detaljer om transaksjon
(1): Volum: 8096              Kurs per enhet: 8,042 EUR
(2): Volum: 26005            Kurs per enhet: 8,05 EUR

Samlede transaksjoner
(2): Volum: 34101            Volumvektet gjennomsnittskurs: 8,04810 EUR

 
Transaksjonsdato: 15.02.2019
Handelsmarked: XPAC
Instrumenttype: AKSJE
ISIN: FI4000297767
Transaksjonstype: Kjøp

Detaljer om transaksjon
(1): Volum: 2046             Kurs per enhet: 8,0505 EUR

Samlede transaksjoner
(1): Volum: 2046             Volumvektet gjennomsnittskurs: 8,0505 EUR

 
Transaksjonsdato: 15.02.2019
Handelsmarked: XHEL
Instrumenttype: AKSJE
ISIN: FI4000297767
Transaksjonstype: Kjøp

Detaljer om transaksjon
(1): Volum: 1197              Kurs per enhet: 8,045 EUR
(2): Volum: 1786              Kurs per enhet: 8,046 EUR
(3): Volum: 2149              Kurs per enhet: 8,046 EUR
(4): Volum: 1126              Kurs per enhet: 8,046 EUR
(5): Volum: 660                Kurs per enhet: 8,046 EUR
(6): Volum: 1494              Kurs per enhet: 8,046 EUR
(7): Volum: 1250              Kurs per enhet: 8,046 EUR
(8): Volum: 1494              Kurs per enhet: 8,046 EUR
(9): Volum: 400                Kurs per enhet: 8,046 EUR
(10): Volum: 997              Kurs per enhet: 8,046 EUR
(11): Volum: 1511             Kurs per enhet: 8,046 EUR
(12): Volum: 1120             Kurs per enhet: 8,046 EUR
(13): Volum: 745              Kurs per enhet: 8,045 EUR
(14): Volum: 1250            Kurs per enhet: 8,045 EUR
(15): Volum: 990              Kurs per enhet: 8,045 EUR
(16): Volum: 1025            Kurs per enhet: 8,045 EUR
(17): Volum: 252              Kurs per enhet: 8,045 EUR
(18): Volum: 225              Kurs per enhet: 8,045 EUR
(19): Volum: 1364            Kurs per enhet: 8,046 EUR
(20): Volum: 1391            Kurs per enhet: 8,046 EUR
(21): Volum: 328              Kurs per enhet: 8,044 EUR
(22): Volum: 530              Kurs per enhet: 8,041 EUR
(23): Volum: 8842            Kurs per enhet: 8,042 EUR
(24): Volum: 1250            Kurs per enhet: 8,042 EUR
(25): Volum: 8413            Kurs per enhet: 8,042 EUR
(26): Volum: 1061            Kurs per enhet: 8,043 EUR
(27): Volum: 967              Kurs per enhet: 8,043 EUR
(28): Volum: 775              Kurs per enhet: 8,043 EUR
(29): Volum: 283              Kurs per enhet: 8,043 EUR
(30): Volum: 980              Kurs per enhet: 8,044 EUR
(31): Volum: 1307            Kurs per enhet: 8,044 EUR
(32): Volum: 350              Kurs per enhet: 8,044 EUR
(33): Volum: 754              Kurs per enhet: 8,045 EUR
(34): Volum: 470              Kurs per enhet: 8,045 EUR
(35): Volum: 32                Kurs per enhet: 8,045 EUR
(36): Volum: 852              Kurs per enhet: 8,046 EUR
(37): Volum: 446              Kurs per enhet: 8,046 EUR
(38): Volum: 762              Kurs per enhet: 8,046 EUR
(39): Volum: 1201            Kurs per enhet: 8,045 EUR
(40): Volum: 896              Kurs per enhet: 8,046 EUR
(41): Volum: 896              Kurs per enhet: 8,046 EUR
(42): Volum: 1904            Kurs per enhet: 8,046 EUR
(43): Volum: 96                Kurs per enhet: 8,046 EUR
(44): Volum: 800              Kurs per enhet: 8,046 EUR
(45): Volum: 800              Kurs per enhet: 8,046 EUR
(46): Volum: 896              Kurs per enhet: 8,046 EUR
(47): Volum: 1904            Kurs per enhet: 8,046 EUR
(48): Volum: 96                Kurs per enhet: 8,046 EUR
(49): Volum: 871              Kurs per enhet: 8,046 EUR
(50): Volum: 737              Kurs per enhet: 8,043 EUR
(51): Volum: 426              Kurs per enhet: 8,044 EUR
(52): Volum: 2400            Kurs per enhet: 8,044 EUR
(53): Volum: 1000            Kurs per enhet: 8,044 EUR
(54): Volum: 500              Kurs per enhet: 8,044 EUR
(55): Volum: 1250            Kurs per enhet: 8,044 EUR
(56): Volum: 453              Kurs per enhet: 8,045 EUR
(57): Volum: 2000            Kurs per enhet: 8,045 EUR
(58): Volum: 1281            Kurs per enhet: 8,045 EUR
(59): Volum: 1010            Kurs per enhet: 8,04 EUR
(60): Volum: 3868            Kurs per enhet: 8,04 EUR
(61): Volum: 782              Kurs per enhet: 8,04 EUR
(62): Volum: 240              Kurs per enhet: 8,04 EUR
(63): Volum: 1979            Kurs per enhet: 8,04 EUR
(64): Volum: 2800            Kurs per enhet: 8,041 EUR
(65): Volum: 721              Kurs per enhet: 8,041 EUR
(66): Volum: 1679            Kurs per enhet: 8,041 EUR
(67): Volum: 1906            Kurs per enhet: 8,042 EUR
(68): Volum: 711              Kurs per enhet: 8,042 EUR
(69): Volum: 1250            Kurs per enhet: 8,042 EUR
(70): Volum: 3200            Kurs per enhet: 8,041 EUR
(71): Volum: 400              Kurs per enhet: 8,041 EUR
(72): Volum: 800              Kurs per enhet: 8,041 EUR
(73): Volum: 1334            Kurs per enhet: 8,041 EUR
(74): Volum: 1200            Kurs per enhet: 8,041 EUR
(75): Volum: 800              Kurs per enhet: 8,041 EUR
(76): Volum: 531              Kurs per enhet: 8,042 EUR
(77): Volum: 1250            Kurs per enhet: 8,048 EUR
(78): Volum: 2500            Kurs per enhet: 8,047 EUR
(79): Volum: 610              Kurs per enhet: 8,048 EUR
(80): Volum: 1250            Kurs per enhet: 8,05 EUR
(81): Volum: 1198            Kurs per enhet: 8,05 EUR
(82): Volum: 1833            Kurs per enhet: 8,051 EUR
(83): Volum: 800              Kurs per enhet: 8,051 EUR
(84): Volum: 1200            Kurs per enhet: 8,051 EUR
(85): Volum: 2400            Kurs per enhet: 8,051 EUR
(86): Volum: 500              Kurs per enhet: 8,051 EUR
(87): Volum: 1000            Kurs per enhet: 8,051 EUR
(88): Volum: 944              Kurs per enhet: 8,04 EUR
(89): Volum: 412              Kurs per enhet: 8,04 EUR
(90): Volum: 532              Kurs per enhet: 8,04 EUR
(91): Volum: 944              Kurs per enhet: 8,04 EUR
(92): Volum: 944              Kurs per enhet: 8,04 EUR
(93): Volum: 944              Kurs per enhet: 8,04 EUR
(94): Volum: 197              Kurs per enhet: 8,04 EUR
(95): Volum: 918              Kurs per enhet: 8,024 EUR
(96): Volum: 894              Kurs per enhet: 8,024 EUR
(97): Volum: 157              Kurs per enhet: 8,024 EUR

Samlede transaksjoner
(97): Volum: 117873       Volumvektet gjennomsnittskurs: 8,04375 EUR

 
Transaksjonsdato: 15.02.2019
Handelsmarked: TRQM
Instrumenttype: AKSJE
ISIN: FI4000297767
Transaksjonstype: Kjøp

Detaljer om transaksjon
(1): Volum: 1888              Kurs per enhet: 8,0505 EUR
(2): Volum: 5145              Kurs per enhet: 8,05 EUR
(3): Volum: 1924              Kurs per enhet: 8,0485 EUR
(4): Volum: 4587              Kurs per enhet: 8,04 EUR
(5): Volum: 7898              Kurs per enhet: 8,0395 EUR
(6): Volum: 5069              Kurs per enhet: 8,0395 EUR
(7): Volum: 4867              Kurs per enhet: 8,024 EUR
(8): Volum: 1389              Kurs per enhet: 8,0235 EUR
(9): Volum: 3115              Kurs per enhet: 8,0235 EUR
(10): Volum: 2605            Kurs per enhet: 8,0235 EUR
(11): Volum: 6608            Kurs per enhet: 8,0235 EUR

Samlede transaksjoner
(11): Volum: 45095          Volumvektet gjennomsnittskurs: 8,03505 EUR

 
Transaksjonsdato: 15.02.2019
Handelsmarked: DHEL
Instrumenttype: AKSJE
ISIN: FI4000297767
Transaksjonstype: Kjøp

Detaljer om transaksjon
(1): Volum: 4582              Kurs per enhet: 8,05 EUR
(2): Volum: 4447              Kurs per enhet: 8,024 EUR

Samlede transaksjoner
(2): Volum: 9029              Volumvektet gjennomsnittskurs: 8,03719 EUR

 
Transaksjonsdato: 15.02.2019
Handelsmarked: CHIX
Instrumenttype: AKSJE
ISIN: FI4000297767
Transaksjonstype: Kjøp

Detaljer om transaksjon
(1): Volum: 443                 Kurs per enhet: 8,046 EUR
(2): Volum: 265                 Kurs per enhet: 8,046 EUR
(3): Volum: 155                 Kurs per enhet: 8,046 EUR
(4): Volum: 1000               Kurs per enhet: 8,046 EUR
(5): Volum: 2                    Kurs per enhet: 8,046 EUR
(6): Volum: 1395              Kurs per enhet: 8,046 EUR
(7): Volum: 1000              Kurs per enhet: 8,046 EUR
(8): Volum: 247                Kurs per enhet: 8,046 EUR
(9): Volum: 1000              Kurs per enhet: 8,044 EUR
(10): Volum: 240              Kurs per enhet: 8,045 EUR
(11): Volum: 899              Kurs per enhet: 8,04 EUR
(12): Volum: 639              Kurs per enhet: 8,044 EUR
(13): Volum: 592              Kurs per enhet: 8,044 EUR
(14): Volum: 1158            Kurs per enhet: 8,045 EUR
(15): Volum: 1000            Kurs per enhet: 8,046 EUR
(16): Volum: 4                  Kurs per enhet: 8,046 EUR
(17): Volum: 216              Kurs per enhet: 8,046 EUR
(18): Volum: 1000            Kurs per enhet: 8,046 EUR
(19): Volum: 216              Kurs per enhet: 8,046 EUR
(20): Volum: 4                  Kurs per enhet: 8,046 EUR
(21): Volum: 1000            Kurs per enhet: 8,043 EUR
(22): Volum: 1000            Kurs per enhet: 8,042 EUR
(23): Volum: 640              Kurs per enhet: 8,042 EUR
(24): Volum: 127              Kurs per enhet: 8,048 EUR
(25): Volum: 99                Kurs per enhet: 8,051 EUR
(26): Volum: 1000            Kurs per enhet: 8,051 EUR
(27): Volum: 1000            Kurs per enhet: 8,05 EUR
(28): Volum: 200              Kurs per enhet: 8,04 EUR

Samlede transaksjoner
(28): Volum: 16541          Volumvektet gjennomsnittskurs: 8,04526 EUR

 
Transaksjonsdato: 15.02.2019
Handelsmarked: BATE
Instrumenttype: AKSJE
ISIN: FI4000297767
Transaksjonstype: Kjøp

Detaljer om transaksjon
(1): Volum: 103                Kurs per enhet: 8,046 EUR
(2): Volum: 212                Kurs per enhet: 8,044 EUR

Samlede transaksjoner
(2): Volum: 315                Volumvektet gjennomsnittskurs: 8,04465 EUR

 
Samlede transaksjoner (alle handelsmarkeder)
(143): Volum: 225000     Volumvektet gjennomsnittskurs: 8,0426 EUR

For mer informasjon angående handel utført av primærinnsidere:
Blanca Eloisa Løvic, leder av Control Room, +47 24015012 

Informasjonen i denne børsmeldingen er i overensstemmelse med EUs forordning om markedsmisbruk og ble levert for offentliggjøring gjennom byrået til kontaktpersonene over kl. 09.45 EET 18. februar 2019.

  
Vi bygger sterke og nære relasjoner gjennom vårt engasjement for kundene og samfunnet. Vi hjelper kundene våre med å nå mål og virkeliggjøre drømmer gjennom å tilby relevante finansielle løsninger. Vi er den største banken i Norden og et av de ti største finanskonsernene i Europa målt etter markedsverdi med rundt 11 millioner kunder. Nordea-aksjen er notert på Nasdaq Helsinki, Nasdaq Copenhagen og Nasdaq Stockholm. Les mer om oss på nordea.com.  

Documents

Pressemeldinger