Nordea selger aksjene sine i LR Realkredit

Pressemelding | 11-04-2019 07:20

Nordea har, sammen med de andre eierne, inngått en avtale om å selge alle aksjer i det danske realkredittforetaket LR Realkredit til Nykredit.

LR Realkredit A/S er et dansk nisjeforetak innenfor realkreditt som fokuserer på finansieringsordninger for kommunale boliger og eiendommer til sosiale, kulturelle og utdanningsmessige formål. Nordea er en av flere eiere og eier 39 prosent av aksjene. I dag har Nordea, sammen med de andre eierne, inngått en avtale om å selge alle aksjene til Nykredit.

– Nordea selger aksjene sine i LR Realkredit for å fokusere på kjernevirksomheten sin og finne en bedre langsiktig løsning for LR Realkredit. Med én eier kan LR Realkredit utvikle og utvide virksomheten sin videre og bruke eksisterende midler mer effektivt, sier Bjørn Bøje Jensen, leder av Business Banking Denmark i Nordea. 

Den avtalte kjøpsprisen for Nordeas 39 prosent utgjør omtrent 1 milliard danske kroner. Transaksjonen vil generere en estimert kapitalgevinst på 129 millioner euro etter skatt for Nordea når transaksjonen er sluttført. Transaksjonen har en marginalt positiv innvirkning på kjernekapitaldekningen.

Transaksjonsavtalen er signert, men sluttføringen forutsetter godkjenninger fra aktuelle myndigheter.

For mer informasjon: 
Bjørn Bøje Jensen, leder av Business Banking Denmark, +45 24 95 84 76
Stine Green Paulsen, leder av External Communications, Danmark, +45 70 80 11 62
    

Vi bygger sterke og nære relasjoner gjennom vårt engasjement for kundene og samfunnet. Vi hjelper kundene våre med å nå mål og virkeliggjøre drømmer gjennom å tilby relevante finansielle løsninger. Vi er den største banken i Norden og et av de ti største finanskonsernene i Europa målt etter markedsverdi med rundt 11 millioner kunder. Nordea-aksjen er notert på Nasdaq Helsinki, Nasdaq Copenhagen og Nasdaq Stockholm. Les mer om oss på nordea.com.

Documents