Nordea legger frem resultatet for 1. kvartal 2019 tirsdag 30. april 2019

Pressemelding | 23-04-2019 13:30

Rapporten for 1. kvartal vil bli offentliggjort ca. kl. 07.30 EET (06.30 CET).

Webcast
Tid: 09.00 EET (08.00 CET) Konsernsjef Casper von Koskull presenterer resultatene.

For å delta i webcasten kan du bruke lenken eller ringe et av følgende numre:
+44 333 300 0804, +46 8 566 426 51, +358 9 817 103 10, +45 35 44 55 77, kode 68301225# senest kl. 08.50 EET.

Webcasten vil bli etterfulgt av en spørsmålsrunde for investorer og analytikere med Christopher Rees, Group CFO, og Rodney Alfvén, leder av Investor Relations, som starter ca. kl. 09.30 EET (08.30 CET).

Et opptak av webcasten vil bli lagt ut her. Et opptak vil også være tilgjengelig frem til 7. mai 2019. Ring et av følgende numre: +44 333 300 0819, +46 8 519 993 85, +358 9 817 105 15, +45 82 33 31 90, kode 301285308#.

Presentasjon for analytikere og investorer i London 2. mai 
Tid: 11.00 lokal tid (GMT+1)
Sted: Autonomous, 50 Berkeley Street, London, W1J 8HA

Casper von Koskull, konsernsjef, Christopher Rees, Group CFO, Rodney Alfvén, leder av Investor Relations, og Pawel Wyszynski, Senior Investor Relations Officer, deltar. Presentasjonen med spørsmål og svar forventes å vare rundt én time.

For å delta kontakter du Rachel Griffin i Autonomous Research på e-post: rgriffin [at] autonomous.com (rgriffin[at]autonomous[dot]com).

Rapporten for 1. kvartal 2019 publiseres på engelsk og svensk. Pressemeldingen med et sammendrag av resultatene publiseres på dansk, engelsk, finsk, norsk og svensk.

For mer informasjon:
Rodney Alfvén, leder av Investor Relations, +46 722 350 51
Synne Ekrem, kommunikasjonssjef, Nordea i Norge, +47 997 67 996

 
Vi bygger sterke og nære relasjoner gjennom vårt engasjement for kundene og samfunnet. Vi hjelper kundene våre med å nå mål og virkeliggjøre drømmer gjennom å tilby relevante finansielle løsninger. Vi er den største banken i Norden og et av de ti største finanskonsernene i Europa målt etter markedsverdi med rundt 11 millioner kunder. Nordea-aksjen er notert på Nasdaq Helsinki, Nasdaq Copenhagen og Nasdaq Stockholm. Les mer om oss på nordea.com.

Documents