Godt kvartal for kundene

Pressemelding | 30-04-2019 09:00

Nordea Liv leverte et godt resultat for pensjonskundene i første kvartal i år. Fondet Nordea Aktiva Bedrift 100 ga en avkastning på 10,7 prosent i årets tre første måneder.

– Det har vært et knallsterkt marked gjennom dette kvartalet. Allerede etter januar 2019 var nesten hele den negative avkastningen fra 2018 som helhet tatt igjen, noe som understreker viktigheten av å ha et langsiktig perspektiv på pensjonsforvaltningen, sier Randi Marjamaa, administrerende direktør i Nordea Liv.

Innskuddsfondet Aktiva Bedrift 100 ga kundene en avkastning på 10,7 prosent og Aktiva Bedrift 50 hadde en avkastning på 6,5 prosent i første kvartal i år. I hele 2018 var avkastningen henholdsvis minus 7,9 og minus 4,6 prosent. Vi må tilbake til 2012 for å se en så god utvikling i et enkeltstående kvartal.
– Vi er glade og stolte av at vi kan levere så god avkastning til kundene våre. Det er selvfølgelig en følge av den sterke markedsutviklingen, men også solid kompetanse hos oss som har båret fukter over tid. Nordea er Nordens største kapitalforvalter. Vi er trygge på at kapitalen blir forvaltet godt med vår nye investeringsdirektør Leif-Rune Husebye Rein ved roret, sier Marjamaa.

Tilfredsstillende resultat
Det har også vært god utvikling i forvaltningskapitalen i Nordea Liv. Ved utgangen av 1. kvartal 2019 hadde den økt med syv prosent sammenlignet med samme periode i fjor, og utgjorde 127,2 milliarder kroner. Investeringsvalgsporteføljen har økt med elleve prosent i samme periode.

Nordea Liv i Norge fikk et resultat før skatt per første kvartal på 67 millioner kroner, mot 118 millioner kroner i samme periode i 2018. Resultatet er påvirket av negativt avkastningsresultat i kollektivporteføljen som følge av realiserte valutasikringsforrretninger. Dette kunne vært dekket inn ved bruk av tilleggsavsetninger (dersom årsskifte) og ville forbedret resultatet med 82 millioner kroner slik at resultatet ville ha vært 149 millioner kroner før skatt. Kollektivporteføljens gode avkastning i kvartalet på 1,6 prosent, har muligjort styrking av buffere, avsetning til kursreguleringsfond, med 525 millioner kroner. Ved utgangen av første kvartal utgjorde soliditetskapitalen 15,4 milliarder kroner, som tilsvarer 33 prosent av forsikringstekniske avsetninger med garanti. Solvensgraden per februar var 172 prosent uten overgangsregler og 174 prosent med overgangsregler.

For mer informasjon
Randi Marjamaa, administrerende direktør i Nordea Liv, telefon 92 80 10 21 
Jørn Nøstdal, økonomidirektør i Nordea Liv, telefon 98 28 0
  

Nordea er en av de ti største totalbankene i Europa målt etter markedsverdi. Vi har rundt 11 millioner kunder, 30 000 medarbeidere og bankkontorer på 600 steder. Nordea-aksjen er notert på Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsinki og Nasdaq Copenhagen. Vi har bred ekspertise og tilbyr produkter, tjenester og løsninger innenfor bank, kapitalforvaltning og forsikring. I Nordea bygger vi relasjoner basert på tillit ved å engasjere oss i kundene og samfunnet vi opererer i.

Documents