Samarbeid mellom seks nordiske banker resulterer i et felles KYC-foretak

Pressemelding | 05-07-2019 14:00

Danske Bank A/S, DNB Bank ASA, Nordea Bank Abp, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Svenska Handelsbanken AB (publ) og Swedbank AB (publ) har etablert et fellesforetak for å utvikle en plattform for håndtering av KYC-opplysninger (Know Your Customer). EU-kommisjonen har godkjent foretaket i henhold til EUs regler for fusjoner.

Fellesforetaket planlegger sin første kommersielle lansering i 2020. Foretaket er selvstendig og skal i utgangspunktet tilby KYC-tjenester tilpasset store og mellomstore selskaper med base i Norden.

– Samarbeidet mellom bankene har vært effektivt og vellykket. I løpet av kort tid har vi jobbet med en nordisk standard for KYC-opplysninger som oppfyller lover og regler, samt utforsket alternativer for en fremtidig digital løsning. Nå som EU-kommisjonen har gitt oss grønt lys, er vi klare til å gå videre med planene våre, sier Fredrik Millde, fungerende daglig leder av det nordiske KYC-foretaket.

Bankenes prioritet har vært å utvikle en nordisk plattform med standardiserte prosesser for håndtering av KYC-opplysninger. Målet er å forbedre kundeopplevelsen gjennom enklere KYC-prosesser for bedriftskunder, og å styrke innsatsen mot økonomisk kriminalitet i Norden.

De seks bankene investerer like mye i foretaket.

Tidligere publisert pressemelding om det nordiske KYC-verktøyet.

For mer informasjon:
Fredrik Millde, fungerende daglig leder av det nordiske KYC-foretaket, +46 73 351 59 47
Simen Kjønnås Thorsen, kommunikasjonsrådgiver, Nordea i Norge, +47 917 97 995
  

Vi bygger sterke og nære relasjoner gjennom vårt engasjement for kundene og samfunnet. Vi hjelper kundene våre med å nå mål og virkeliggjøre drømmer gjennom å tilby relevante finansielle løsninger. Vi er den største banken i Norden og et av de ti største finanskonsernene i Europa målt etter markedsverdi med rundt 11 millioner kunder. Nordea-aksjen er notert på Nasdaq Helsinki, Nasdaq Copenhagen og Nasdaq Stockholm. Les mer om oss på nordea.com.

Documents

Pressemeldinger