Solid vekst for Nordea Liv

Pressemelding | 18-07-2019 09:00

– Vi har gått fra å være rigget til vekst, til å faktisk vokse. Store kunder plasserer sin tillit hos oss, og vi tar markedsandeler, sier administrerende direktør Randi Marjamaa i Nordea Liv.

Siden første kvartal 2018 har kundenes sparing i produkter med investeringsvalg i Nordea Liv gått opp med 34,4 prosent. Markedet for øvrig har gått opp 17,8 prosent i samme periode. Ved utgangen av første kvartal hadde Nordea Liv en markedsandel på 13,5 prosent.

 – Vår sterke vekst skyldes forbedringer i vår kundebetjening som kundene setter pris på. I tillegg har lanseringen av Fondskonto Bedrift bidratt til løftet, sier Marjamaa.

Sparing med investeringsvalg er sparing i blant annet innskuddsbasert tjenestepensjon, pensjonskapitalbevis, Pensjonskonto, Fondskonto og IPS, hvor kunden selv velger aksjeandelen på sparemidlene sine.

– At flere kunder tar aktive grep rundt egen pensjon synes vi er gledelig. Her er det et stort potensial og flere bør vurdere om de skal skru opp aksjeandelen i pensjonen sin. Har man en lang horisont, kan det potensielt gi høyere avkastning med en høyere aksjeandel, sier Marjamaa.

God avkastning til kundene 
Hittil i år har innskuddsfondene Aktiva Bedrift 50 og Aktiva Bedrift 100 gitt kundene en avkastning på henholdsvis 8,6 og 13,1 prosent.

  – Det har vært et knallsterkt marked gjennom dette halvåret. Vi er glade og stolte av at vi kan levere så god avkastning til kundene våre. Det er selvfølgelig et resultat av den sterke markedsutviklingen, men også solid kompetanse hos oss som har båret frukter over tid, sier Marjamaa.

I første halvår har Nordea Liv, i samarbeid med de ansvarlige for Nordeas Bærekraftige Fondsutvalg, arbeidet med å sette opp porteføljer med et økt fokus på bærekraftige investeringer. Porteføljene har fått navnet Nordea Liv Bærekraft og består av seks porteføljer med varierende aksjeandel fra 10 prosent til 100 prosent. De ble lansert til kunder med Fondskonto i Nordea Liv 1. juli.

– Det er stor interesse og etterspørsel fra kundene etter bærekraftig sparing. I tillegg vet vi at kundene setter pris på å spare i balanserte porteføljer, sier Marjamaa.

Resultat første halvår 
Nordea Liv i Norge fikk et resultat før skatt per første halvår på 310 millioner kroner, mot 252 millioner kroner i samme periode i 2018. Det har vært en sterk forbedring av risikoresultat og omkostningsresultat i forhold til fjoråret. Risikoresultatet utgjør 145 millioner og administrasjons resultatet utgjør 187 millioner kroner per første halvår. Kollektivporteføljens gode avkastning i første halvår på 2,9 prosent, har muliggjort styrking av buffere, avsetning til kursreguleringsfond, med 676 millioner kroner. Ved utgangen av første halvår utgjorde soliditetskapitalen 16,2 milliarder kroner, som tilsvarer 34 prosent av forsikringstekniske avsetninger med garanti. Solvensgraden per mai var 174 prosent uten overgangsregler og 185 prosent med overgangsregler. Forvaltningskapitalen var per første halvår 131 milliarder kroner en vekst på 7,8 prosent i forhold til samme periode i fjor. Investeringsvalgs porteføljen utgjør per halvårsskiftet 68 milliarder kroner, en økning på 12,7 prosent siste 12 måneder.

For mer informasjon
Randi Marjamaa, administrerende direktør i Nordea Liv, telefon 92 80 10 21 
Jørn Nøstdal, økonomidirektør i Nordea Liv, telefon 98 28 02 30 

Nordea er en av de ti største totalbankene i Europa målt etter markedsverdi. Vi har rundt 11 millioner kunder, 30 000 medarbeidere og bankkontorer på 600 steder. Nordea-aksjen er notert på Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsinki og Nasdaq Copenhagen. Vi har bred ekspertise og tilbyr produkter, tjenester og løsninger innenfor bank, kapitalforvaltning og forsikring. I Nordea bygger vi relasjoner basert på tillit ved å engasjere oss i kundene og samfunnet vi opererer i. 

Documents