Sammensetningen av aksjonærer i nominasjonskomiteen for Nordea Bank Abp

Børsmelding | 20-09-2019 06:00

Nordea Bank Abp – Børsmelding – Annen informasjon offentliggjort etter børsens regler

Nominasjonskomiteen med aksjonærer i Nordea Bank Abp ble opprettet for å presentere forslag til generalforsamlingen angående valg av styremedlemmer og styreleder og godtgjørelse til styremedlemmer og revisor. 

De fire største aksjonærene målt etter eierandel som ønsker å delta i nominasjonskomiteen, har rett til å utnevne ett medlem hver. I tillegg deltar Nordeas styreleder i nominasjonskomiteen. 

Medlemmene av nominasjonskomiteen er: 

⁻ Kari Stadigh, konsernsjef i Sampo Group
⁻ Lars Ingemann Nielsen, viseadministrerende direktør og CFO i Nordea-fonden 
⁻ Mikael Wiberg, porteføljeforvalter i Alecta
⁻ Christer Gardell, Managing Partner og en av grunnleggerne av Cevian Capital AB
⁻ Torbjörn Magnusson, styreleder i Nordea Bank Abp 

Nominasjonskomiteen har nå hatt sitt første møte, og Kari Stadigh, konsernsjef i Sampo Group, er utnevnt til leder av nominasjonskomiteen. 
Generalforsamlingen vil bli holdt onsdag 25. mars 2020 i Helsinki. 
   
  
For mer informasjon om Nordeas nominasjonskomite: 
Kari Stadigh, +358 10 516 0004 
   
  
For annen informasjon relatert til Nordea: 
Rodney Alfvén, leder av Investor Relations, +46 72 235 05 15 
    
   
Informasjonen i denne børsmeldingen ble offentliggjort av kontaktpersonen over kl. 07.00 EET 20. september 2019.
   
   
Vi bygger sterke og nære relasjoner gjennom vårt engasjement for kundene og samfunnet. Vi hjelper kundene våre med å nå mål og virkeliggjøre drømmer gjennom å tilby relevante finansielle løsninger. Vi er en av de største bankene i Norden målt etter markedsverdi med rundt 10 millioner kunder. Nordea-aksjen er notert på Nasdaq Helsinki, Nasdaq Copenhagen og Nasdaq Stockholm. Les mer om oss på nordea.com.

Documents