Nordea deltar i felles klimaløfte

Pressemelding | 23-09-2019 15:00

I forbindelse med FNs klimamøte, som arrangeres dagen etter lanseringen av prinsippene for ansvarlig bankdrift, kunngjorde Nordea og 30 andre banker som har sluttet seg til prinsippene, et felles klimaløfte – Collective Commitment to Climate Action.

Gjennom dette banebrytende løftet tar bankene som har utarbeidet prinsippene, og som sammen representerer verdier for mer enn 13 billioner USD, et viktig skritt på veien mot å tilpasse virksomheten sin til internasjonale klimamål.

Collective Commitment to Climate Action innebærer konkrete og tidsbundne tiltak som bankene skal iverksette for å tilpasse lånevirksomheten sin til og bidra til klimamålene i Parisavtalen. Tiltakene inkluderer å 

  • tilpasse porteføljer slik at de gjenspeiler og finansierer den klimasmarte lavutslippsøkonomien vi trenger hvis vi skal lykkes med å begrense den globale oppvarmingen til godt under 2 grader Celsius, med mål om 1,5 grader
  • iverksette konkrete handlinger innen et år etter signeringen, og bruke produktene, tjenestene og kundeforholdene sine til å tilrettelegge for den økonomiske overgangen som kreves for å oppnå klimanøytralitet
  • være åpen med og ta ansvar for sin egen klimapåvirkning og fremdriften i arbeidet med disse tiltakene

– Nå som vi har sluttet oss til prinsippene for ansvarlig bankdrift, har vi forpliktet oss til å tilpasse forretningsstrategiene våre til Parisavtalen. Vi ser frem til å samarbeide med andre banker gjennom Collective Commitment to Climate Action om utvikling av metoder og scenarioer, samarbeid med interessenter og andre relevante tiltak som kan bidra til å tilrettelegge for overgangen til en grønn økonomi. Jeg er overbevist om at samarbeid og felles handling i banksektoren vil styrke hele sektorens muligheter til å møte utfordringene knyttet til klimaendringer, sier Frank Vang-Jensen, konsernsjef i Nordea.

Bærekraft er en integrert del av virksomheten vår i Nordea – som selskap og innenfor finansierings-, investerings- og rådgivningstjenestene våre. Det gjør at Nordea er en trygg og solid bank for kundene våre. Vi jobber hele tiden med å utvikle tilbudet vårt, slik at kundene kan ta bevisste, bærekraftige valg. Dette omfatter for eksempel grønne lån til energieffektive bygninger, grønne obligasjoner, grønne foretakslån, grønne billån til elbiler og flere nye bærekraftsfond og bærekraft i sparerådgivningen vår.

Mer informasjon om Collective Commitment to Climate Action er tilgjengelig på https://www.unepfi.org/wordpress/wp-content/uploads/2019/09/PRB-Collective-Commitment-to-Climate-Action-18.09.19.pdf

      
For mer informasjon:
Ylva Hannestad, nestleder for Group Sustainable Finance, +46 733 57 74 16
Synne Ekrem, kommunikasjonssjef, Nordea i Norge, +47 997 67 996

    
Vi bygger sterke og nære relasjoner gjennom vårt engasjement for kundene og samfunnet. Vi hjelper kundene våre med å nå mål og virkeliggjøre drømmer gjennom å tilby relevante finansielle løsninger. Vi er en av de største bankene i Norden målt etter markedsverdi med rundt 10 millioner kunder. Nordea-aksjen er notert på Nasdaq Helsinki, Nasdaq Copenhagen og Nasdaq Stockholm. Les mer om oss på nordea.com.

Documents

Pressemeldinger
Bærekraftig bankvirksomhet
Bærekraft