Nordea endrer rentene

Pressemelding | 24-09-2019 14:00

Nordea øker nå rentene på både boliglån og innskudd. Bakgrunnen for rentehevningen er konkurransesituasjonen og Norges Banks økning av styringsrenten på rentemøtet 19. september i år.

Rentesatsene på boliglån og innskudd økes nå med inntil 0,25 prosentpoeng.

– I lys av Norges Banks beslutning om å heve styringsrenten på rentemøte 19. september og utviklingen i pengemarkedsrentene har Nordea besluttet å justere opp rentene på boliglån og sparekonto, sier John Sætre, leder for personmarkedet i Nordea Norge.

Beste veiledende listepris på boliglånsrente blir etter justeringen 2,88 prosent for Premium Next.

På innskuddsiden økes renten med inntil 0,25 prosentpoeng. Ny rente på Boligsparekonto for de under 34 år blir 3,90 prosent og sparekonto UNG 1,60 prosent.

– Vi følger markedet og konkurransesituasjonen tett. Vi skal være konkurransedyktige på pris, også etter renteendringen, sier Sætre.

Nye rentesatser for eksisterende lån vil gjelde fra 05.11.2019, for nye lån effektueres nye rentesatser fra i dag.

Se nordea.no for en fullstendig oversikt over de nye rentesatsene.

   
For mer informasjon:

Christian Steffensen, kommunikasjonsdirektør Nordea Norge, mobil 40882373


      

Nordea er en av de ti største totalbankene i Europa målt etter markedsverdi. Vi har rundt 11 millioner kunder, 30 000 medarbeidere og bankkontorer på 600 steder. Nordea-aksjen er notert på Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsinki og Nasdaq Copenhagen. Vi har bred ekspertise og tilbyr produkter, tjenester og løsninger innenfor bank, kapitalforvaltning og forsikring. I Nordea bygger vi relasjoner basert på tillit ved å engasjere oss i kundene og samfunnet vi opererer i.

www.nordea.com

Documents