Bærekraftige fond kaster av seg

Pressemelding | 24-10-2019 09:00

Det bærekraftige fondet Nordea Liv Bærekraft 100 hadde en avkastning fra årsskifte til utgangen av september på 20,95 prosent. Til sammenligning hadde porteføljefondet Aktiva 100 en avkastning på 18,72 prosent i samme periode.

– Etterspørselen etter bærekraftige investeringer øker for hvert kvartal, både fra bedrift- og privatkunder. Det er ekstra gledelig at de bærekraftige fondene vi lanserte i fjor sommer har gitt god avkastning til kundene, sier Randi Marjamaa, administrerende direktør i Nordea Liv.

Nordea Liv har gjort det enkelt for kundene å velge bærekraftige investeringer, i sommer lanserte de porteføljefondene Nordea Liv Bærekraft. Dette er porteføljer som investerer i selskaper som utmerker seg i måten de håndterer risiko knyttet til miljø, menneskerettigheter, arbeidsvilkår og forretningsetikk (ESG-analyse). I porteføljen er det seks fond med en aksjeandel fra 10 til 100 prosent.

God avkastning

Porteføljefondene Aktiva Bedrift 50 og Aktiva Bedrift 100 har gitt kundene en avkastning på henholdsvis 10,3 og 15,0 prosent hittil i år.

I disse fondene allokeres også stadig flere midler til bærekraftige investeringer. Hittil i år er det plassert 170 millioner kroner i Nordea Norwegian Stars og 983 millioner kroner i andre bærekraftige fond.

– Dette er bare begynnelsen, vi ser stadig økende etterspørsel fra kundene etter bærekraftig sparing. Vi vil fortsette å allokere stadig mer midler over i fond som er mer bærekraftige. Det er den veien det går, og vi tror det er her det ligger god fremtidig avkastning, sier Marjamaa.

Hun understreker at man aldri kan garantere fremtidig avkastning.

Resultat tredje kvartal

Nordea Liv i Norge fikk et resultat før skatt per 3. kvartal på 482 millioner kroner, mot 392 millioner kroner i samme periode i 2018. Det har vært en sterk forbedring av risikoresultat og administrasjonsresultat i forhold til fjoråret. Risikoresultatet utgjør 242 millioner og administrasjons resultatet utgjør 253 millioner kroner per 3. kvartal. Ved utgangen av 3. kvartal utgjorde soliditetskapitalen 16,7 milliarder kroner, som tilsvarer 35,5 prosent av forsikringstekniske avsetninger med garanti. Solvensgraden per august var 147 prosent uten overgangsregler og 186 prosent med overgangsregler. Forvaltningskapitalen ved utgangen av 3. kvartal 2019 var 135,4 milliarder kroner en vekst på 9,8 prosent i forhold til samme periode i fjor. Investeringsvalgs portefølje utgjør per september 72,3 milliarder kroner, en økning på 16,4 prosent siste 12 måneder.

For mer informasjon
Randi Marjamaa, administrerende direktør i Nordea Liv, telefon 92 80 10 21 
Jørn Nøstdal, økonomidirektør i Nordea Liv, telefon 98 28 02 30 

Documents

Pressemeldinger