Fusjonen av Gjensidige Car Finance og Nordea Finans er fullført

Pressemelding | 01-11-2019 11:40

Fra 1. november er Gjensidige Car Finance legalt en del av Nordea Finans. Nye Nordea Finans vil få en robust posisjon på finansiering til bilmarkedet og har en tydelig vekstambisjon.
 
– Med Gjendige Car Finance på laget utvider vi porteføljen og får også unik kompetanse på finansiering til bruktbilmarkedet. Nå vil vi besitte en styrke på både ny- og brukbilmarkedet, sier Rune Johnsen, leder av  Car Finance bilforhandlerdistribusjon.
 
Etter at Gjensidige Car Finance har blitt en del av Nordea Finans, vil nye Nordea Finans ha en betydelig markedsandel innen bilfinansiering.
 
Gjensidige Car Finance ble opprettet i 2014 og har vært Norges raskeste voksende selskap innen bilfinansiering. De har hatt en sterk posisjon på bruktbilmarkedet og har hatt bilfohandlere og direktemarkedet som hovedkanaler. Det strategiske samarbeidet med Gjensidige Forsikring vil fortsette som før etter fusjoneringen.
 
– Vi er glade for at fusjonen nå endelig er på plass. Vi er to aktører som utfyller hverandre godt, og det er ingen tvil om at vi er sterkere sammen, sier Trond Nyhus, leder av Gjensidige Car Finance.
 
Inntil videre vil de to jobbe som egne enheter, med separate systemer. På sikt skal de over på felles systemer og ta ut synergier.
– Eksisterende kunder trenger ikke å foreta seg noe. Alle bilfinansieringskontrakter overføres til Nordea Finans Norge. Den eneste forskjellen er at de må ringe et nytt nummer når de ønsker kontakt med oss, sier Johnsen.
 
For mer informasjon:

Synne Ekrem, kommunikasjonssjef i Nordea Norge, mob 997 67 996

 
Nordea er en av de ti største totalbankene i Europa målt etter markedsverdi. Vi har rundt 11 millioner kunder, 30 000 medarbeidere og bankkontorer på 600 steder. Nordea-aksjen er notert på Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsinki og Nasdaq Copenhagen. Vi har bred ekspertise og tilbyr produkter, tjenester og løsninger innenfor bank, kapitalforvaltning og forsikring. I Nordea bygger vi relasjoner basert på tillit ved å engasjere oss i kundene og samfunnet vi opererer i.
www.nordea.com

Documents