Nordea kunngjør endringer i organisasjon og ledelse

Børsmelding | 17-12-2019 14:00

Nordea Bank Abp – Børsmelding – Endring i styre/ledelse/revisjon

Nordea Bank Abp har besluttet å endre organisasjonsstrukturen for å støtte opp under arbeidet med de tre prioriteringene som ble kunngjort tidligere i høst – drive tiltak som øker inntekten, skape positive kundeopplevelser og optimalisere driftseffektiviteten. I tillegg utnevner Nordea Sara Mella til leder av Personal Banking, Christina Gadeberg til leder av Group People og Erik Ekman til leder av Group Business Support.

Sara Mella er utnevnt til leder av Personal Banking og medlem av Group Leadership Team med umiddelbar virkning. Hun ble utnevnt til fungerende leder av Personal Banking i september 2019 og var tidligere leder av Personal Banking i Finland. Sara Mella er født i 1967 og har en mastergrad i økonomi fra Tampere University.

Christina Gadeberg er utnevnt til leder av Group People og medlem av Group Leadership Team med umiddelbar virkning. Hun ble utnevnt til fungerende leder av Group People i september 2019 og var tidligere leder av People Business Partners og leder av People i Nordea Asset & Wealth Management. Christina Gadeberg er født i 1970 og har en grad i Business Administration fra Copenhagen Business School.

– Jeg er stolt over å meddele at vi fra i dag av har permanente ledere av Personal Banking og Group People. Sara Mella og Christina Gadeberg trådte inn i de ledige stillingene tidligere i år og har vist utmerkede lederevner fra første stund. De har alle egenskapene vi ser etter i Group Leadership Team, og jeg er glad for at de har sagt ja til stillingene permanent og til å bli en del av Group Leadership Team. Begge vil bidra betydelig til teamets arbeid med sin erfaring, integritet, forretningsforståelse og lagånd. Sara har det som kreves for å videreutvikle Personal Banking-virksomheten vår, og hun er opptatt av å alltid levere gode kundeopplevelser. Christina har bred kompetanse innen HR og er dypt engasjert i å bruke denne rollen til å skape forretningsverdi, sier konsernsjef Frank Vang-Jensen.

1. januar 2020 endrer Nordea organisasjonsstrukturen. Forretningsområdene vil ha et tydelig mandat til å iverksette nødvendige tiltak, med støtte fra konsernfunksjonene, for å kunne levere på Nordeas prioriteringer – drive tiltak som øker inntekten, skape positive kundeopplevelser og optimalisere driftseffektiviteten.

Enheten Group Business Risk Management vil bli avviklet, og enhetens aktiviteter tilordnes til forretningsområdene, Group Risk & Compliance og til andre konsernfunksjoner. Den nye strukturen sikrer en bedre fordeling av roller og ansvarsområder mellom første- og andrelinjeforsvaret. COO Operations har blitt evaluert og endrer navn til Group Business Support. Enheten er nå formet på en måte som gjør at den kan støtte opp under alle virksomhetens prioriteringer, der ansvarsområdene blir tydeligere, vi slipper overlappinger, og vi kan utnytte synergier.

Erik Ekman, som i dag er leder av Commercial & Business Banking og fungerende leder av Group Business Risk Management, er utnevnt til leder av Group Business Support fra 1. januar 2020 og fortsetter som medlem av Group Leadership Team. Erik Ekman er født i 1969 og har en doktorgrad i økonomi fra Uppsala universitetet. Ny leder av Business Banking vil bli kunngjort senere.

– Erik Ekman har bred erfaring fra flere ulike stillinger i Nordea innenfor ulike forretningsområder. Han har vært i banken siden 2008 og har vært en del av Group Leadership Team siden 2015. Han har dypgående forståelse for virksomheten og bred kompetanse innen risiko, data og prosesser, og derfor passer perfekt til den nye stillingen som leder av Group Business Support, sier konsernsjef Frank Vang-Jensen.

Utnevnelsene forutsetter godkjenning fra myndighetene.

Som en del av organisasjonsendringen er også følgende navneendringer for Nordeas forretningsområder og Group Executive Management innført med umiddelbar virkning. Endringene skjer for å gjenspeile den nye organisasjonen og roller og ansvarsområder på en bedre måte: Commercial & Business Banking har endret navn til Business Banking, Wholesale Banking har endret navn til Large Corporates & Institutions, og Group Executive Management (GEM) har endret navn til Group Leadership Team (GLT).

– I høst har vi gått inn i en ny fase med fokus på gjennomføring og et ønske om å være en solid og personlig finansiell partner for alle kundene våre. Med disse endringene har vi en sterk organisasjon som er klar til å gjennomføre prioriteringene våre, sier konsernsjef Frank Vang-Jensen.

For mer informasjon:
Sara Helweg-Larsen, leder av Group Communication and Branding, +45 22 14 00 00
sara.helweg-larsen [at] nordea.com

Informasjonen i denne børsmeldingen ble offentliggjort av kontaktpersonen over kl. 15.00 EET 17. desember 2019.

Vi bygger sterke og nære relasjoner gjennom vårt engasjement for kundene og samfunnet. Vi hjelper kundene våre med å nå mål og virkeliggjøre drømmer gjennom å tilby relevante finansielle løsninger. Vi er den ledende banken i Norden. Nordea-aksjen er notert på Nasdaq Helsinki, Nasdaq Copenhagen og Nasdaq Stockholm. Les mer om oss på nordea.com.

Documents