Nordea har fullført salget av LR Realkredit

Pressemelding | 30-12-2019 12:15

Nordea annonserte i en pressemelding 11. april at banken hadde inngått en avtale om å selge alle sine aksjer i det danske realkredittforetaket LR Realkredit A/S («LR Realkredit») til Nykredit. Transaksjonen forutsatte godkjenninger fra aktuelle myndigheter. Nå er disse godkjenningene på plass, og transaksjonen ble fullført i dag.

Nordea selger aksjene sine i LR Realkredit for å fokusere på kjernevirksomheten sin og finne en bedre langsiktig løsning for LR Realkredit.

Kjøpsprisen for Nordeas 39 prosent av LR Realkredit utgjør omtrent 1,1 milliarder danske kroner. Transaksjonen genererer en kapitalgevinst på 138 millioner euro etter skatt for Nordea når transaksjonen fullføres.

For mer informasjon:
Bjørn Bøje Jensen, leder av Business Banking i Danmark, +45 24 95 84 76
Stine Green Paulsen, leder av External Communications i Danmark, +45 70 80 11 62

Vi bygger sterke og nære relasjoner gjennom vårt engasjement for kundene og samfunnet. Vi hjelper kundene våre med å nå mål og virkeliggjøre drømmer gjennom å tilby relevante finansielle løsninger. Vi er den ledende banken i Norden. Nordea-aksjen er notert på Nasdaq Helsinki, Nasdaq Copenhagen og Nasdaq Stockholm. Les mer om oss på nordea.com.

 

 

Documents