Nordea tilbyr avdragsfrie perioder for boliglånskunder og små og mellomstore bedrifter som følge av koronautbruddet

Pressemelding | 13-03-2020 14:45

Som den største banken i Norden har Nordea et særlig ansvar for både kundene våre og samfunnet i krevende tider. Nordea har besluttet å tilby avdragsfrie perioder til person- og bedriftskunder som trenger hjelp på grunn av koronautbruddet. Beslutningen gjelder for alle de nordiske landene.

Nordea vil tilby person- og bedriftskunder en avdragsfri periode på opptil seks måneder på boliglån. For små og mellomstore bedrifter vil Nordea tilby en avdragsfri periode på tre måneder der det er behov, og vi er også klare til å hjelpe kundene våre med andre former for støtte.

– Vi er her for å støtte kundene våre gjennom både gode tider og krevende tider som en solid og personlig finansiell partner. Koronaviruset har spredt seg raskt, og det påvirker de nordiske samfunnene og kundene våre. Derfor har vi besluttet å innføre noen raske tiltak for å støtte personkunder og små og mellomstore bedrifter i Norden. Det er ekstra viktig at vi bidrar til å holde de nordiske økonomiene i gang i ekstraordinære situasjoner som dette, sier Frank Vang-Jensen, konsernsjef i Nordea.

Personkunder som har behov for en avdragsfri periode, kan i løpet av kort tid finne informasjon om hvordan man søker, på nettsidene våre. Små og mellomstore bedriftskunder finner mer informasjon via de vanlige bankkanalene sine.

Nordea anmoder bedriftskunder om å kontakte banken umiddelbart hvis de forventer endringer i den vanlige driften. Nordea anbefaler at bedriftene setter opp realistiske likviditetsprognoser og tydelige budsjetter for kontantstrømmen. Om nødvendig har Nordea flere tiltak og instrumenter tilgjengelig som kan bidra til å styrke bedriftenes arbeidskapital og likviditet.

– Nordea er en godt kapitalisert bank med et solid balanseregnskap, og det gjør at vi har et godt utgangspunkt for å kunne hjelpe kundene våre. Vi iverksetter alle tiltak vi kan, for å hjelpe og gi råd til kundene våre, sier Frank Vang-Jensen.

Tiltakene tilpasses kundenes behov i hvert av landene, for eksempel ved at det tas hensyn til markedsstrukturen for boliglån i Danmark.

For mer informasjon:

Christian Steffensen, kommunikasjonsdirektør, Nordea i Norge, +47 408 82 373

 
Vi bygger sterke og nære relasjoner gjennom vårt engasjement for kundene og samfunnet. Vi hjelper kundene våre med å nå mål og virkeliggjøre drømmer gjennom å tilby relevante finansielle løsninger. Vi er den ledende banken i Norden. Nordea-aksjen er notert på Nasdaq Helsinki, Nasdaq Copenhagen og Nasdaq Stockholm. Les mer om oss på nordea.com.

Documents

Pressemeldinger