Nordea senker rentene

Pressemelding | 16-03-2020 13:25

Nordea senker rentene på både boliglån og innskudd.

Rentesatsen på boliglån senkes nå med 0,50 prosentpoeng for samtlige kunder.

–  Norges Bank har kunngjort et ekstraordinært rentekutt, og vi er er i en ekstraordinær situasjon. Vi har besluttet at vi senker våre renter i lys av dette, sier John Sætre, leder for personmarkedet i Nordea Norge.

På innskudd vil renten senkes med inntil 0,50 prosentpoeng.

–  Det er viktig for oss å følge opp renteendringen som er kunngjort av Norges Bank, samtidig må vi hensynta utviklingen i markedsrentene, sier Sætre.

Nye rentesatser for eksisterende lån og innskudd vil gjelde fra 29. april.Nye rentesatser for innskudd gjelder fra 18. mai.

Våre prislister for nye lån og innskudd vil bli oppdatert torsdag 19. mars.

For mer informasjon:

Christian Steffensen, kommunikasjonsdirektør Nordea Norge, mobil 40882373
   

Nordea er en av de ti største totalbankene i Europa målt etter markedsverdi. Vi har rundt 11 millioner kunder, 30 000 medarbeidere og bankkontorer på 600 steder. Nordea-aksjen er notert på Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsinki og Nasdaq Copenhagen. Vi har bred ekspertise og tilbyr produkter, tjenester og løsninger innenfor bank, kapitalforvaltning og forsikring. I Nordea bygger vi relasjoner basert på tillit ved å engasjere oss i kundene og samfunnet vi opererer i.

www.nordea.com

Documents

Pressemeldinger