Nordea senker rentene

Pressemelding | 23-03-2020 17:00

Nordea senker rentene på både boliglån og innskudd for andre gang på en uke.

Rentesatsen på flytende boliglån senkes nå med inntil 0,35 prosentpoeng. Med reduksjonen som ble varslet i forrige uke på 0,50 prosentpoeng, har rentene blitt kuttet med inntil 0,85 prosentpoeng.

– Norges Bank har på kort tid iverksatt to kutt i styringsrenten. Dette har gjort at pengemarkedsrentene har falt, dog langt mindre enn reduksjonen i styringsrenten. Vi senker nå utlånsrenten til våre kunder ytterligere, sier John Sætre, leder for personmarkedet i Nordea Norge.

–  Det er en spesiell tid vi er inne i, og vi jobber nå for å hjelpe kunder som er i vanskelige situasjoner. Vi ser samtidig at mange har nytte av muligheten for avdragsfrihet for å skaffe seg likviditet i en presset situasjon, sier Sætre.

Beste veiledende listepris på boliglånsrente blir etter justeringen 1,95 prosent for Grønne lån.

Nye rentesatser for eksisterende lån vil gjelde fra 29. april. Nye rentesatser for innskudd gjelder fra 18. mai.

For mer informasjon:

Christian Steffensen, kommunikasjonsdirektør Nordea Norge, mobil 40882373 

 

Nordea er en av de ti største totalbankene i Europa målt etter markedsverdi. Vi har rundt 11 millioner kunder, 30 000 medarbeidere og bankkontorer på 600 steder. Nordea-aksjen er notert på Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsinki og Nasdaq Copenhagen. Vi har bred ekspertise og tilbyr produkter, tjenester og løsninger innenfor bank, kapitalforvaltning og forsikring. I Nordea bygger vi relasjoner basert på tillit ved å engasjere oss i kundene og samfunnet vi opererer i.

Documents

Pressemeldinger