Nordea Liv kjøper pensjonsporteføljen fra Frende Forsikring

Pressemelding | 06-07-2020 07:00

Nordea Liv AS og Frende Forsikring har i dag blitt enige om overdragelse av pensjonsporteføljen fra Frende til Nordea Liv, og et langsiktig samarbeid med de 15 Frende-bankene om distribusjon av pensjonsprodukter.

Pensjonsporteføljen har en samlet forvaltningskapital på 4,2 milliarder kroner, og berører over 5.600 bedriftskunder med mer enn 32.000 ansatte i Norge.

- Vi er veldig fornøyde med valget av en sterk aktør som ny samarbeidspartner. Vi mener vi har sikret den beste løsningen for våre kunder og eiere, sier konsernsjef Vegar Styve i Frende Forsikring. 

Solid og markedsledende
Frende Forsikring er eid av 15 selvstendige sparebanker. Konsernet har siden 2007 hatt en imponerende vekst og har i dag vel 250.000 privat- og bedriftskunder med forsikringsløsninger innen liv- og skadeforsikring og pensjon. 

- I valget av ny pensjonsleverandør for konsernets og eierbankenes bedriftskunder har vi vektlagt at Nordea Liv har solid og god forvaltning. De har også markedsledende digitale løsninger for både de ansatte, bedriftene og rådgiverne, sier Styve.

Langsiktig distribusjonssamarbeid
- Nordea Liv er i sterk vekst og ser frem til å tilby Frendes pensjonskunder et bredere tilbud og kanskje markedets beste digitale flater. For å bygge videre på Frendes gode arbeid innenfor pensjon, ser vi frem til å videreføre et distribusjonssamarbeid med Frendes eierbanker, sier konstituert administrerende direktør, Vibeke Siljan Krohn i Nordea Liv.

I tillegg til kjøpet av Frendes pensjonsportefølje inngås et langsiktig distribusjonssamarbeid knyttet til salg av pensjonsprodukter, mellom Nordea Liv og sparebankene bak Frende.

- Sammen vil vi forsterke og forbedre kundetilbudet til eksisterende og nye kunder, sier Vibeke Siljan Krohn.

Stort potensiale
Frende-bankene har en unik posisjon i lokalt næringsliv og tette og langvarige relasjoner til sine kunder.

- Vi ser stort potensiale i dette samarbeidet. Sparebankene har en solid posisjon i sine respektive markeder, og vi har tro på at vi sammen kan vi tilby gode løsninger for kunder rundt om i landet, sier Siljan Krohn.

Krever godkjenning
Nordea Liv og Frende har samme oppfatning av hva som skal til for å lykkes med å skape attraktive løsninger for bedrifts- og privatkunder innen pensjons- og spareområdet, og vi ser derfor frem til å presentere nye og attraktive tilbud til våre kunder fremover. 

Oppkjøpet vil kreve godkjenning fra Finanstilsynet og Konkurransetilsynet, og forventes å bli sluttført i løpet av fjerde kvartal 2020. Partene er enige om at kjøpesum eller andre betingelser ikke vil bli oppgitt.

Om samarbeidspartnerne
Nordea Liv er en del av Nordea-konsernet og er Norges tredje største private livselskap. Nordea Liv tilbyr tjenestepensjon til bedrifter samt livs- og pensjonsforsikringer til privatpersoner.

Frende Forsikring er et felles merkevarenavn for forsikringskonsernet som består av morselskapet Frende Holding AS med døtrene Frende Livsforsikring AS og Frende Skadeforsikring AS.
 

Ytterligere informasjon:

Christian Steffensen, kommunikasjonsdirektør Nordea, christian.steffensen [at] nordea.no (steffensen[at]nordea[dot]no), 40 88 23 73
Heidi Tofterå Slettemoen, kommunikasjonssjef, Frende Forsikring, heidi [at] frende.no (heidi[at]frende[dot]no), 97 02 97 02
Vibeke Siljan Krohn, konst. adm. dir., Nordea Liv, Vibeke.Siljan.Krohn [at] nordea.com (Vibeke[dot]Siljan[dot]Krohn[at]nordea[dot]com), 93 63 44 91
Vegar Styve, konsernsjef, Frende Forsikring, vegar.styve [at] frende.no (vegar[dot]styve[at]frende[dot]no), 95 83 26 02
 

Nordea er en nordisk totalbank. Vi hjelper kundene våre med å virkeliggjøre drømmer og ambisjoner – og det har vi gjort i 200 år. Vi vil utgjøre en forskjell for kundene våre og for lokalsamfunnene vi er til stede i, ved å være en solid og personlig finansiell partner. Nordea-aksjen er notert på Nasdaq Helsinki, Nasdaq Copenhagen og Nasdaq Stockholm. Les mer om oss på nordea.com.

Documents

Pensjon og sparing
Pressemeldinger