Nordea Liv har sterk vekst

Pressemelding | 04-02-2021 09:00

Nordea Liv legger bak seg et godt år med stort tilfang av nye kunder, økning i forvaltningskapital og solid vekst i premieinntektene.

Nordea Liv har hatt en god vekst i kapital til forvaltning i 2020. Ved utgangen av 2019 var kapital til forvaltning på 142 milliarder kroner, nå ett år senere er tallet 164 milliarder kroner, en økning på 16 prosent.
– Dette er et resultat av bra avkastning på porteføljen, en jevn og sterk tilstrømning av store nye kunder, samt implementering av Frendeoppkjøpet som tilførte porteføljen 4,8 milliarder kroner, sier Hans-Erik Lind, administrerende direktør i Nordea Liv.
Han legger til at det har vært et spennende kvartal med integreringen av Frendes pensjonsportefølje med 5.600 bedriftskunder og 32.000 ansatte som Nordea Liv kjøpte før sommeren i fjor.
–Vi ser frem til å videreføre og videreutvikle distribusjonssamarbeidet med Frendes eierbanker. Sammen vil vi forsterke og forbedre kundetilbudet til eksisterende og nye kunder, sier Lind.

Stort tilfang av nye kunder

Visma, IBM, Multiconsult, Caverion, Folketrygfondet og YS er noen av de store kundene som har valgt Nordea Liv som pensjonsleverandør for sine ansatte det siste året. Tryg og Telenor har også forlenget avtalen med Nordea Liv om å forvaltning av pensjon til henholdsvis 1.300 og 3.600 ansatte.
– At så mange store aktører velger oss til å forvalte pensjonen til sine ansatte, tar vi som et bevis på at det vi gjør er riktig, sier Lind. 
Med god tilvekst av nye kunder har også premieinntektene økt. Fra 2019 til 2020 er det en vekst på 45,5 prosent.
– De to siste årene har premieinntektene doblet seg. Dette er ikke noe vi opplever ofte, sier Lind.

God og bærekraftig avkastning

Porteføljefondene Nordea Liv Bærekraft 100 og Nordea Liv Bærekraft 50  har gitt kundene en avkastning på henholdsvis 5,2 og 3,7 prosent i fjerde kvartal og 16,3 og 10,2  prosent samlet i 2020.
 – Det har vært et spesielt år, men totalt sett har det vært et veldig godt år. Vi er svært fornøyde når vi gir avkastning på dette nivået til kundene, og spesielt gledelig at vi ser dette innenfor våre bærekraftsporteføljer sier Lind.  

Resultat fjerde kvartal

Nordea Liv i Norge fikk et resultat før skatt per 4. kvartal på 769 millioner kroner, mot 653 millioner kroner i samme periode i 2019. Det har vært en sterk forbedring av administrasjonsresultat sammenliknet med fjoråret. Administrasjonsresultatet utgjør 428 millioner kroner og risikoresultatet utgjør 179 millioner  per 4. kvartal. Ved utgangen av 4. kvartal utgjorde soliditetskapitalen 19 milliarder kroner, som tilsvarer 40 prosent av forsikringstekniske avsetninger med garanti. Solvensgraden per desember var 183 prosent med overgangsregler og  142 prosent uten overgangsregler. Investeringsvalgsporteføljen utgjør per årsskiftet 99 milliarder kroner, en økning på 27 prosent siste 12 måneder.

For mer informasjon:

Hans Erik Lind, administrerende direktør i Nordea Liv, 41 64 15 51
Jørn Nøstdal, økonomidirektør i Nordea Liv, 98 28 02 30

 
  

Nordea er en av de ti største totalbankene i Europa målt etter markedsverdi. Vi har rundt 11 millioner kunder, 30 000 medarbeidere og bankkontorer på 600 steder. Nordea-aksjen er notert på Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsinki og Nasdaq Copenhagen. Vi har bred ekspertise og tilbyr produkter, tjenester og løsninger innenfor bank, kapitalforvaltning og forsikring. I Nordea bygger vi relasjoner basert på tillit ved å engasjere oss i kundene og samfunnet vi opererer i.