Rekordvekst for bærekraftig pensjon

Pressemelding | 29-04-2021 09:00

– Vi opplever økt etterspørsel både fra bedrift- og privatkunder. Bærekraftige investeringer har fått et kraftig oppsving og det ser ut som veksten bare fortsetter, sier Lind.
Nordea Liv lanserte investeringsprofilene Nordea Liv Bærekraft sommeren 2019. På under to år passerer nå investeringsprofilene 8 milliarder kroner i kapital til forvaltning.

Dette er investeringsprofiler som investerer i selskaper som utmerker seg i måten de håndterer risiko knyttet til miljø, menneskerettigheter, arbeidsvilkår og forretningsetikk (ESG-analyse). Det er seks fond med en aksjeandel fra 10 til 100 prosent.
– Vi har aldri sett en så rask vekst i en investeringsprofil før, det understreker retningen vi nå går i, sier pensjonssjefen.
Han tror årsaken er todelt.
– Det er langt mer fokus på viktigheten av bærekraftige investeringer i den offentlige debatten og i media, blandet med at vi som leverandør har tilrettelagt og gjort det enklere for kundene å velge bærekraftige løsninger, sier Lind.  

Vil aktivere flere

Oppmerksomheten rundt pensjon har generelt fått et løft. Ved inngangen av året ble Egen Pensjonskonto (EPK) lansert for 1,5 millioner nordmenn i privat sektor.
– Vi opplever at langt flere kunder tar proaktivt kontakt med spørsmål om pensjon. Det vi synes er synd er at vi ser at mennene er langt mer aktive enn kvinnene. Av de som har tatt aktive valg i EPK blant våre kunder er 78 prosent menn. Vi ser det som vår oppgave å informere og aktivere nordmenn rundt dette, det handler om grunnlaget for livskvaliteten i livets høst, sier Lind.

Resultat første kvartal

Nordea Liv i Norge fikk et resultat før skatt per 1. kvartal på 225 millioner kroner, mot 260 millioner kroner i samme periode i 2020. Det har vært en sterk forbedring av administrasjonsresultat sammenliknet med fjoråret. Administrasjonsresultatet utgjør 133 millioner kroner og risikoresultatet utgjør 71 millioner kroner per 1. kvartal. Ved utgangen av 1. kvartal utgjorde soliditetskapitalen 18 milliarder kroner, som tilsvarer 37 prosent av forsikringstekniske avsetninger med garanti. Solvensgraden per mars var 179 prosent med overgangsregler og  172 prosent uten overgangsregler. Investeringsvalgsporteføljen utgjør per 1. kvartal 105,5 milliarder kroner, en økning på 50 prosent siste 12 måneder.

For mer informasjon:

Hans Erik Lind, administrerende direktør i Nordea Liv, 41 64 15 51
Jørn Nøstdal, økonomidirektør i Nordea Liv, 98 28 02 30
 

 

Nordea er en av de ti største totalbankene i Europa målt etter markedsverdi. Vi har rundt 11 millioner kunder, 30 000 medarbeidere og bankkontorer på 600 steder. Nordea-aksjen er notert på Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsinki og Nasdaq Copenhagen. Vi har bred ekspertise og tilbyr produkter, tjenester og løsninger innenfor bank, kapitalforvaltning og forsikring. I Nordea bygger vi relasjoner basert på tillit ved å engasjere oss i kundene og samfunnet vi opererer i.
 

Documents

Pressemeldinger