butterfly on blue background

Norsk økonomi går over i ny fase

Pressemelding | 01-09-2021 09:00

Aktiviteten i norsk økonomi har tatt seg betydelig opp over sommeren, krisen er langt på vei over slår Nordeas økonomer fast.

I den nye utgaven av «Nordea Economic Outlook» tror Nordeas økonomer at norsk økonomi nå er i ferd med å gå inn i en ny fase.

–  Vi har lenge sagt at løser vi helsekrisen, løser vi også den økonomiske krisen. Selv om det fortsatt er usikkerhet, ser den akutte helsekrisen her hjemme ut til å være bak oss takket være vaksiner. Dermed er den økonomiske krisen her hjemme langt på vei også over, sier sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets.

Norsk økonomi skyter fart

Norsk økonomi har skutt fart siden gjenåpningen startet i april og arbeidsledigheten har kommet mye ned. Nordeas økonomer er ikke overrasket over Norges Banks varslede rentehevinger og tror det skal mye til før de avviker vesentlig fra planen de nå har lagt.

–  Som andre ekstraordinære tiltak under koronakrisen, blir rentekuttene nå reversert fordi behovet ikke lenger er der. Nullrente er en rente for en økonomi i krise. Når krisen er over trenger vi ikke så lav rente. Renta kan fort være tilbake der den kom fra før krisen ved utgangen av neste år, sier Olsen. 

Nordeas økonomer venter at styringsrenten vil bli hevet seks ganger til 1,5 prosent innen utgangen av 2022.

Festen over for boligmarkedet

Også boligmarkedet går nå inn i en ny fase.. Boligprisene steg kraftig i fjor som følge av rentekuttene til Norges Bank. I det siste har boligprisene hatt en mer moderat utvikling. Nordeas økonomer tror vi må regne med at den moderate utviklingen vil fortsette.

–  Festen i boligmarkedet er over for denne gang. Renteøkningene vil bidra til å dempe boligprisene. Samtidig går det mye bedre i norsk økonomi. Det trekker andre veien. I sum tror vi på nokså stabile boligpriser de neste par årene, sier Olsen.

Nordeas økonomer er i utgangspunktet fortsatt positive til kronen, men tror kronekursen vil holde seg svakere enn tidligere antatt. Norges Banks rentehevinger trekker isolert sett i retning av en noe sterkere krone, sier Kjetil Olsen. Men fokuset på bærekraft i internasjonale finansmarkeder har trolig ført til en varig svakere krone enn vi har vært vant med, avslutter Kjetil Olsen.

Les rapporten her.

Sjeføkonom i Nordea, Kjetil Olsen, mobil 97 60 29 17
Kommunikasjonsdirektør Christian Steffensen, mobil 40 88 23 73
 

Nordea er en ledende nordisk totalbank. Vi hjelper kundene våre med å virkeliggjøre drømmer og ambisjoner – og det har vi gjort i 200 år. Vi vil utgjøre en forskjell for kundene våre og for lokalsamfunnene vi er til stede i, ved å være en solid og personlig finansiell partner. Nordea-aksjen er notert på Nasdaq Helsinki, Nasdaq Copenhagen og Nasdaq Stockholm. Les mer om oss på nordea.com.

Meld deg på webinaret

Meld deg på webinaret vårt samme dag, der sjeføkonom Kjetil Olsen, sjefstrateg Lars Mouland og analytiker Dane Cekov  deler innsikt og svarer på spørsmål.

Dato: 1. september 2021
Tid: 11:00 CET
Varighet: 30 minutter, inkludert tid til spørsmål og svar
Språk: norsk

Meld deg på webinaret
Pressemeldinger