Hans-Erik Lind

Rekordår for Nordea Liv

Pressemelding | 03-02-2022 09:00

Nordea Liv har tilbakelagt et godt år med solid vekst i premieinntekter, rekord i privat pensjonssparing og all time high på kapital til forvaltning.
 

– Vi legger bak oss et virkelig godt år. Det er rekord på flere fronter, det er gøy å levere resultatene når det går så det suser, sier Hans-Erik Lind, administrerende direktør i Nordea Liv.  

Han trekker frem privat sparing som et høydepunkt fra 2021.

– Det er gledelig å se at nordmenn virkelig nå tar grep om egen sparing. Det er et markant skifte og vi håper det vedvarer. Jeg tror det stadig går opp for flere at de må spare selv ved siden av pensjon fra arbeidsgiver og folketrygden hvis de vil gå en finansiell trygg fremtid i møte, sier Lind.

I 2021 har Nordea Livs kunder satt av 11,8 milliarder kroner i sparing i fondskonto. I 2020 var beløpet til sammenligning 7,5 milliarder kroner.

– Vi tror at fondskonto er en spareform flere vil benytte også fremover. Vi jobber kontinuerlig med nye investeringsmuligheter i fondskonto, snart vil det for eksempel bli mulig for enkelte kundegrupper å investere i vår eiendomsportefølje, sier Lind.
 

Rigget for vekst

Nordea Liv har rigget seg for vekst over en lengre periode ved blant annet  å inngå strategisk samarbeid om distribusjon med bankene i Frende og LOKALBANK, som til sammen representerer 25 lokalbanker. 

– Det begynner nå å gi resultater og vi ser at vi har fått veldig god fart i våre nye distribusjonskanaler. Vi har nå en bredere distribusjon og vi tror det er viktig. Vi tror på et marked fremover med færre produsenter og mer samarbeid i liv og pensjonsbransjen, sier Lind.

Han legger til at de også har god vekst i Egen Pensjonskonto.

– Vi ser også at vårt fokus på Egen Pensjonskonto over tid bærer frukter, og når vi ser på tallene for fjerde kvartal seperat så er vi den aktøren som vokser raskest. Dette er et resultat av en langsiktig satsing på sparing og pensjon sammen med våre kolleger i personmarkedet, og dette er noe vi vil fortsette og trykke på, sier han.


Et godt år

Nordea Liv økte kapital til forvaltning fra 164 milliarder kroner ved utgangen av 2020 til 194 milliarder kroner ved utgangen av 2021. Godt hjulpet av markedsutviklingen. Kundene fikk god avkastning på pensjonen sin og Nordea Liv Bærekraft 100 hadde en avkastning på 19,9 prosent i 2021 og Nordea Liv Bærekraft 50 hadde en avkastning på 10,5 prosent.

Nordea Liv i Norge fikk et resultat før skatt per 4. kvartal på 883 millioner kroner, mot 769 millioner kroner i samme periode i 2020. Det har vært en sterk forbedring av administrasjonsresultat sammenliknet med fjoråret. Administrasjonsresultatet utgjør 614 millioner kroner og risikoresultatet utgjør 241 millioner kroner per 4. kvartal. Ved utgangen av 4. kvartal utgjorde soliditetskapitalen 20.449 milliarder kroner, som tilsvarer 42 prosent av forsikringstekniske avsetninger med garanti. Solvensgraden ced utgangen av året var 191 prosent med overgangsregler og 191 prosent uten overgangsregler. Investeringsvalgsporteføljen utgjør per 4. kvartal 125 milliarder kroner, en økning på 27 prosent siste 12 måneder

 

 

For mer informasjon:

Hans-Erik Lind, administrerende direktør i Nordea Liv, 41 64 15 51
Jørn Nøstdal, økonomidirektør i Nordea Liv, 98 28 02 30

 

 

 


 

Nordea er en ledende nordisk totalbank. Vi hjelper kundene våre med å virkeliggjøre drømmer og ambisjoner – og det har vi gjort i 200 år. Vi vil utgjøre en forskjell for kundene våre og for lokalsamfunnene vi er til stede i, ved å være en solid og personlig finansiell partner. Nordea-aksjen er notert på Nasdaq Helsinki, Nasdaq Copenhagen og Nasdaq Stockholm. Les mer om oss på nordea.com.

Pressemeldinger