Godt levert i utfordrende periode

Pressemelding | 28-04-2022 09:00

Nordea Liv leverer et solid resultat i et kvartal preget av urolighet og høy inflasjon.

Første kvartal 2022 har vært preget av sterk uro og turbulens i finansmarkedene. Likevel endte første kvartalet med et overskudd på 221 millioner kroner, mot 245 millioner kroner i periode i fjor.

- Det har vært et tøft kvartal for mange aktører på grunn av urolige tider. Høy inflasjon og frykt for innstramming i pengepolitikken skapte stor uro i finansmarkedene før 24. februar, og denne uroen ble ytterligere forsterket med Russlands invasjon av Ukraina, sier administrerende direktør i Nordea Liv, Hans-Erik Lind.

Mange velger å bytte pensjonsleverandør

Selvvalgt egen pensjonskonto er et nytt produkt som ble innført i 2021, som gir arbeidstakere mulighet til å flytte sin pensjonskonto til en annen leverandør. Ved utgangen av kvartalet er det i overkant av 9.000 personer som har valgt Nordea som sin selvvalgte leverandør for egen pensjonskonto.

- En tredjedel av alle som velger egen pensjonskonto gjør nå dette hos Nordea Liv. Vi har stor tro på at dette markedet vil vokse mye over tid og vi skal fortsatt fokusere på pensjon og de valgmuligheter kundene våre har sier Lind.

 - Vi vokser som leverandør av innskuddsbasert pensjon og ligger an til å kunne sette ny rekord i 2022. Vår nyeste distributør Lokalbank har solgt over 100 avtaler i løpet av første kvartal sier Lind.

Fondskonto-eiendom lansert til Private banking-kunder

En nyvinning i kvartalet er lanseringen av muligheten for å investere i Nordea Livs Eiendomsportefølje, som et investeringsvalg i Fondskonto. Nordea Liv har lang erfaring med forvaltning av gjeldfri norsk næringseiendom og ved denne lanseringen ble eiendomsporteføljen tilgjengelig for Nordeas Private Banking-kunder. 

- Nordea er alene om å tilby likvide eiendomsinvesteringer gjennom fondskonto i Norge og allerede etter én måned er mer enn 400 milioner kroner investert i det nye tilbudet sier Lind.

For mer informasjon ta kontakt med:

Hans Erik Lind, administrerende direktør i Nordea Liv, 41 64 15 51
Jørn Nøstdal, økonomidirektør i Nordea Liv, 98 28 02 30

Resultatregnskap

Nordea Liv Konsern                         Nordea Liv AS

Tall i millioner kroner

31.03 2022

 

31.03 2021

 

RESULTATREGNSKAP

31.03 2022

31.03 2021

 

 

 

 

TEKNISK REGNSKAP

 

 

7 161

 

6 838

 

Premieinntekter for egen regning

7 161

6 838

378

 

1 314

 

Inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen

378

1 314

-5 323

 

3 394

 

Netto inntekter fra investeringer i investeringsvalgporteføljen

-5 323

3 394

64

 

83

 

Andre forsikringsrelaterte inntekter

64

83

-4 482

 

-3 339

 

Erstatninger

-4 482

-3 339

194

 

-277

 

Resultatførte endringer i forsikr. forpliktelser-kontraktsfastsatte forpliktelser

194

-277

2 857

 

-6 684

 

Resultatførte endringer i forsikr. forpliktelser-særskilt investeringsvalg

2 857

-6 684

-427

 

-893

 

Midler tilordnet forsikringskontraktene-kontraktsfastsatte forpliktelser

-427

-893

-195

 

-178

 

Forsikringsrelaterte driftskostnader

-195

-178

-6

 

-13

 

Andre forsikringsrelaterte kostnader

-6

-13

221

 

245

 

RESULTAT AV TEKNISK REGNSKAP

221

245

 

 

 

 

IKKE TEKNISK REGNSKAP

 

 

-31

 

1

 

Netto inntekter fra investeringer i selskapsporteføljen

-31

1

0

 

0

 

Andre inntekter

0

0

-27

 

-20

 

Forvaltningskostnader og andre kostnader knyttet til selskapsporteføljen

-27

-20

-58

 

-20

 

RESULTAT AV IKKE TEKNISK REGNSKAP

-58

-20

164

 

225

 

RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD

164

225

-41

 

-56

 

Skattekostnad

-41

-56

18

 

9

 

Andre resultatkomponenter

18

9

140

 

178

 

TOTALRESULTAT

140

178

 

 

Balanse

Nordea Liv Konsern                          Nordea Liv AS

Tall i millioner kroner

31.03 2022

31.03 2021

 

BALANSE

31.03 2022

31.03 2021

391

395

 

Immaterielle eiendeler

391

395

11 136

10 622

 

Finansielle eiendeler

11 140

10 666

192

94

 

Fordringer

192

94

765

632

 

Andre eiendeler

765

676

-1

1

 

Forskuddsbetalte kostnader og opptjente, ikke mottatte inntekter

-1

-1

12 484

11 744

 

Sum eiendeler selskapsporteføljen

12 487

11 831

56 568

54 858

 

Eiendeler i kollektivporteføljen

56 510

54 780

65

59

 

Gjenforsikringsandel av forsikringsforpliktelser

65

59

122 564

105 547

 

Eiendeler i investeringsvalgporteføljen

122 541

105 547

191 681

172 208

 

Sum eiendeler

191 603

172 216

1 127

1 127

 

Innskutt egenkapital

1 127

1 127

8 243

7 598

 

Opptjent egenkapital

8 240

7 593

9 369

8 725

 

Sum egenkapital

9 367

8 720

2 830

2 830

 

Ansvarlig lånekapital

2 830

2 830

56 075

54 237

 

Forsikringsforpliktelser i Livsforsikring - kontraktsfaste forpliktelser

56 075

54 237

122 541

105 547

 

Forsikringsforpliktelser i Livsforsikring - særskilt investeringsportefølje

122 541

105 547

446

506

 

Avsetning for forpliktelser

446

506

362

320

 

Forpliktelser

287

333

57

44

 

Påløpte kostnader og mottatte, ikke opptjente inntekter

57

44

191 681

172 208

 

Sum egenkapital og gjeld

191 603

172 216

 

Pressemeldinger
Pensjon og sparing