Stor etterspørsel etter eiendomsinvestering i turbulent kvartal

Pressemelding | 18-07-2022 09:00

Nordea Liv fikk et resultat før skatt på 391 millioner kroner per 1. halvår 2022, i tilsvarende periode i fjor endte resultatet på 453 millioner kroner. Økte markedsrenter gjennom perioden har medført verdifall i selskapets egen obligasjonsportefølje, slik at selskapskapitalen fikk et negativt resultat på 96 millioner kroner per 30. juni.  

Året så langt har vært preget av usikkerhet på verdens børser. Flere privatkunder enn normalt har i dette kvartalet valgt å selge sine fondsandeler, men Nordea Liv har likevel netto positiv kontantstrøm og vekst i antall kunder med Fondskontoprodukter (fleksibel investeringskonto der du sparer i fond eller porteføljer) siden årsskifte.

-  Gode digitale løsninger, bredt fondsutvalg og tydelig fokus på bærekraft sammen med pensjonsappen Nordea Boost har gitt oss en sterk konkurransekraft i markedet for privat sparing, sier administrerende direktør i Nordea Liv, Hans-Erik Lind.

Populært å investere i eiendom

I første kvartal 2022 ble det åpnet opp for å investere i Nordea Livs Eiendomsportefølje, som et investeringsvalg i Fondskonto. Nordea Liv har lang erfaring med forvaltning av gjeldfri norsk næringseiendom og ved denne lanseringen ble eiendomsporteføljen tilgjengelig for Nordeas Private Banking-kunder. 

- Nordea er alene om å tilby likvide eiendomsinvesteringer gjennom fondskonto i Norge og produktet «Fondskonto Eiendom» har vært så populært at det allerede er fulltegnet med i underkant av 800  milioner kroner investert i det nye tilbudet sier Lind.

Mange velger å bytte pensjonsleverandør

Med innføring av Egen Pensjonskonto (EPK) i 2021 har arbeidstakerne selv kunne velge sin egen pensjonsleverandør uavhengig av arbeidsgivers valg.  Markedet er nytt og fortsatt i vekst, og Nordea Liv har som ambisjon om å øke selskapets relative markedsandel her. Antall inngåtte EPK-avtaler med selvvalgt leverandør er per 30. juni rundt 11.000, som innebærer en vekst på 47 prosent siden årsskiftet.

- Nordea Liv er nå den nest største aktøren innenfor EPK. Vi har stor tro på at dette markedet vil vokse mye over tid og det er et fortsatt satsingsområde for oss. Sammen med kunderådgiverne i banken tilbyr vi helhetlig økonomisk rådgiving med pensjon som et nøkkelområde, noe vi ser kundene setter stor pris på sier Lind

Premieinntekter

Premieinntektene ble på 12,6 milliarder kroner mot 15,1 milliarder kroner året før. Dette er en reduksjon på 17 prosent sammenlignet med 1. halvår i foregående år. I andre kvartal 2021 fikk selskapet tilført ca. 2 milliarder kroner som følge av obligatorisk flytting av midler ved innføring av egen pensjonskonto (EPK). Dette var en engangseffekt for 2021 slik at den reelle nedgangen i premieinntekter er derfor på 4,3 prosent mot samme periode i fjor.  

For mer informasjon ta kontakt med:

Hans Erik Lind, administrerende direktør i Nordea Liv, 41 64 15 51
Jørn Nøstdal, økonomidirektør i Nordea Liv, 98 28 02 30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pressemeldinger