Nordea inkluderes i den prestisjefylte EURO STOXX 50-indeksen

Pressemelding | 02-09-2022 09:30

Nordea innlemmes i EURO STOXX 50-indeksen etter årets gjennomgang av STOXX-indeksene over ledende selskaper. EURO STOXX 50 er en indeks med sektorledende selskaper og omfatter eurosonens 50 største børsnoterte selskaper basert på samlet markedsverdi av selskapenes fritt omsettbare aksjer. Nordea rangeres som den tredje største banken. At Nordea nå inkluderes i denne indeksen viser at vi har lykkes med implementeringen av strategien vi presenterte i 2019, og at vi har forbedret det økonomiske resultatet betydelig, noe som har bidratt til den solide utviklingen i aksjekursen.

Siden 2019 har Nordea tilført aksjonærene betydelig verdi gjennom implementeringen av en revidert strategi som fokuserer på de nordiske markedene, som har resultert i en markant forbedring av det økonomiske resultatet og lønnsomheten og redusert risiko knyttet til bankens drift. Det har vi gjort ved å sette tydelige mål og prioriteringer om å skape positive kundeopplevelser, gjennomføre tiltak som øker inntektene og optimalisere driftseffektiviteten. Vi har klart å nå målene og levere på hovedprioriteringene som ble satt i 2019, gjennom en enklere organisasjonsstruktur og tydeligere roller, ansvarsforhold og ansvarsfølelse. Innsatsen gjenspeiles også i Nordeas aksjekurs, som de tre siste årene har slått STOXX Europe 600 Banks-indeksen med omtrent 65 % og samtidig levert en samlet avkastning til aksjonærene på omtrent 90 %.

På Nordeas kapitalmarkedsdag i februar 2022 la vi listen enda høyere med en oppdatert forretningsplan og nye økonomiske mål for 2025. Frem til 2025 skal vi prioritere å skape den beste kundeopplevelsen i alle kanaler, å drive fokusert og lønnsom vekst, og å øke drifts- og kapitaleffektiviteten. Nordea fortsetter å levere på løftene og skape verdi til aksjonærene gjennom markedsledende resultater og betydelig utbytte til aksjonærene.

– Jeg er veldig glad for å se at Nordea er en del av flaggskipindeksen for eurosonen sammen med mange andre ledende selskaper. Dette er en stor milepæl og en anerkjennelse for alt det harde arbeidet vi har lagt ned de siste årene. Fremover må vi legge listen for det økonomiske resultatet høyere, skape den beste kundeopplevelsen i alle kanaler – og skape mer verdi for kundene, aksjonærene og samfunnet som helhet, sier konsernsjef Frank Vang-Jensen.

EURO STOXX 50 fungerer også som en referanseindeks for en rekke finansielle instrumenter, for eksempel børsnoterte fond (ETF-er), futures, opsjoner og andre investeringsprodukter over hele verden. Å være inkludert i denne indeksen kan derfor øke likviditeten til Nordea-aksjene.

 

For mer informasjon:

Matti Ahokas, leder av Investor Relations, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller press [at] nordea.com
 

Vi er en totalbank som i 200 år har støttet og bidratt til utvikling av de nordiske økonomiene og muliggjort drømmer og ambisjoner til beste for fellesskapet. Kundenes økonomiske utvikling står alltid i sentrum, og vi vil levere de beste kundeopplevelsene i alle kanaler og bidra til en bærekraftig fremtid. Nordea-aksjen er notert på Nasdaq Helsinki, Nasdaq Copenhagen og Nasdaq Stockholm. Les mer om oss på nordea.com.

Pressemeldinger