Economic Outlook 3 2022

Lavere vekst og trangere tider for husholdningene

Pressemelding | 07-09-2022 09:00

Høy prisvekst og økte renter gjør nå privatøkonomien strammere for svært mange norske hushold-ninger. I den nye utgaven av «Nordea Economic Outlook» mener Nordeas økonomer at det vil dempe veksten i norsk økonomi, men at bildet likevel ikke er nattsvart.

‑ For første gang på mange tiår har vi nå virkelig høy prisvekst verden over. Samtidig er arbeidsledigheten kommet ned på et rekordlavt nivå. Den høye prisveksten skyldes derfor også at presset på ressursene her hjemme er stort. Norges Bank er redd for at den høye inflasjonen skal feste seg og øker renta for å dempe etterspørselen og for å få inflasjonen ned. Vi må derfor regne med at veksten i norsk økonomi nå vil bli dempet og at arbeidsledigheten kommer noe opp, sier sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets.

Mange er bekymret for om vanlige folk tåler høyere renter når også prisene stiger mye. Nordeas økonomer mener mange må gjøre justeringer i sitt forbruk og ikke minst sine forventninger. I de nye prognosene forventes det at Norges Bank vil øke styringsrenten videre til en topp på 3,25 prosent i løpet av neste år.

- Familier med gjeld fikk en voldsom økning i kjøpekraft da renta ble kuttet til null under pandemien. Samtidig brukte vi alle mindre penger enn vanlig under pandemien. Mange opplevde dermed at familieøkonomien var svært romslig under og ut av pandemien. Nå skal vi på mange måter tilbake til hverdagen og den privatøkonomien vi hadde før pandemien, pluss litt til. Det vil oppleves krevende men vil være håndterbart for de aller fleste, forteller Olsen.

Det er også flere forhold som vil dempe utslagene og gjøre at norsk økonomi samlet vil gjøre det bedre enn familieøkonomien, ifølge Nordeas økonomer.

- Sysselsettingen har steget kraftig og det er nå flere i lønnet arbeid. Sparingen har vært høy gjennom pandemien og vil komme videre ned samtidig som mange kan tære på oppsparte midler. Det samlede forbruket vil derfor holde seg bedre oppe enn familieøkonomien til hver enkelt. I tillegg gir svært høye gass- og oljepriser store inntekter og utsikter til kraftig vekst i petroleumssektoren. Her skiller vi oss fra omverdenen. Bildet er derfor ikke like nattsvart som det kan virke som, sier Olsen.

Boligprisene har steget mye så langt i år, til tross for høyere renter og mindre romslig privatøkonomi. Nordeas økonomer tror utviklingen snart vil snu og ser for seg en nedgang i boligprisene på mellom 5 og 10 prosent i løpet av det neste året.

‑ Det tar tid før renteøkningene har en effekt på boligprisene. Boligprisene har også blitt løftet av at det så langt har vært noe færre boliger på markedet enn vanlig og at byggekostnadene har økt mye. Men nå økes renten ganske raskt og kjøpekraften i boligmarkedet vil bli redusert ganske hurtig. Vi tror det vil bidra til en klar avkjøling i boligmarkedet framover men tror ikke på noe krakk, sier Olsen.

Les hele rapporten her

For mer informasjon:

Kontakt Kjetil Olsen, sjeføkonom – 976 02 917
 
Vi er en totalbank som i 200 år har støttet og bidratt til utvikling av de nordiske økonomiene og muliggjort drømmer og ambisjoner til beste for fellesskapet. Kundenes økonomiske utvikling står alltid i sentrum, og vi vil levere de beste kundeopplevelsene i alle kanaler og bidra til en bærekraftig fremtid. Nordea-aksjen er notert på Nasdaq Helsinki, Nasdaq Copenhagen og Nasdaq Stockholm. Les mer om oss på nordea.com.

Pressemeldinger
Børs og investering

Meld deg på webinaret

Høy inflasjon og stigende renter preger både norsk og global økonomi. Les mer om hva vi har i vente i neste Nordea Economic Outlook som publiseres 7. september. Der får du nye analyser og prognoser for norsk og internasjonal økonomi.

Bli med på webinaret når sjeføkonom Kjetil Olsen, sjefstrateg Lars Mouland  og analytiker Dane Cekov gir deg Nordeas syn på de viktigste temaene.

Dato: 7. september 2022
Klokkeslett: 11.00 CET
Varighet: 30 minutter, inkludert Q&A
Språk: Norsk

Meld deg