Nordea endrer rentene

Pressemelding | 26-09-2022 15:30

Nordea øker rentene på boliglån og innskudd. Bakgrunnen er Norges Banks økning av styringsrenten 22. september, og utviklingen i pengemarkedsrentene. 

Rentesatsene på boliglån økes med inntil 0,50 prosentpoeng.

 

– Norges Bank har igjen hevet styringsrenten som tiltak for å dempe prisveksten. I tråd med dette har vi besluttet å heve rentene på boliglån og på innskudd, sier Randi Marjamaa, leder for personmarked i Nordea Norge.

 

– Mange er nå forberedt på en tøffere høst økonomisk, med høye strøm- og matpriser og en økning i renteutgiftene. For de av våre kunder som skulle være ekstra bekymret for sin økonomi framover - både private og bedrifter - kan vi bistå med rådgiving, sier Marjamaa.

 

På innskuddssiden økes renten med inntil 0,50 prosentpoeng. Beste rente vil være på BSU-konto med 4,55 prosent.

 

Nye rentesatser for eksisterende lån vil gjelde fra 7. november 2022.

 

Se nordea.no for mer informasjon. Alle kunder som får renteendring vil få informasjon i nett- og mobilbanken eller motta brev i posten.

 

 

For mer informasjon:

 

Cathrine Graff, pressesjef Nordea Norge, mobil 41423325 

Nordea er en nordisk totalbank. Vi hjelper kundene våre med å virkeliggjøre drømmer og ambisjoner – og det har vi gjort i 200 år. Vi vil utgjøre en forskjell for kundene våre og for lokalsamfunnene vi er til stede i, ved å være en solid og personlig finansiell partner. Nordea-aksjen er notert på Nasdaq Helsinki, Nasdaq Copenhagen og Nasdaq Stockholm. Les mer om oss på nordea.com. 
 

Nordea
Pressemeldinger