Nordea endrer rentene

Pressemelding | 19-12-2022 13:29

Nordea øker rentene på boliglån og innskudd. Bakgrunnen er Norges Banks økning av styringsrenten som ble gjort kjent 15. desember.

Rentesatsene på boliglån økes med inntil 0,25 prosentpoeng. Tilsvarende økes renten på innskuddssiden med inntil 0,25 prosentpoeng. Beste innskuddsrenter vil være på BSU-konto med 5,0 prosent, og på Sparekonto Ekstra med 2,85 prosent.

– Vi har besluttet å øke rentene på boliglån og innskudd, som følge av Norges Banks nye renteheving, sier Randi Marjamaa, leder for personmarked i Nordea Norge.

– Vi vet at mange husholdninger går inn i det nye året med bekymring for egen økonomi.

Rekordhøye priser på mat og strøm, sammen med økte renteutgifter, har ført til at mange har gjort tøffe prioriteringer gjennom høsten. Mange av våre kunder har allerede tatt grep og tilpasset forbruk, for så å bygge en sparebuffer. Også framover skal vi bidra med gode råd og løsninger for kundene, sier Marjamaa.

Nye rentesatser for eksisterende lån vil gjelde fra 31. januar 2023.

Se nordea.no for mer informasjon. Alle kunder som får renteendring vil få informasjon i nett- og mobilbanken eller motta brev i posten.

For mer informasjon:

Cathrine Graff, pressesjef Nordea Norge, mobil 41423325


Nordea er en nordisk totalbank. Vi hjelper kundene våre med å virkeliggjøre drømmer og ambisjoner – og det har vi gjort i 200 år. Vi vil utgjøre en forskjell for kundene våre og for lokalsamfunnene vi er til stede i, ved å være en solid og personlig finansiell partner. Nordea-aksjen er notert på Nasdaq Helsinki, Nasdaq Copenhagen og Nasdaq Stockholm. Les mer om oss på nordea.com

Pressemeldinger